Gwirfoddolwch!

Helo! Muhammad ydw i, yr Is-lywydd Cymdeithasau a Gwirfoddoli. Mae Gwirfoddoli yn Undeb Bangor yn cynnig dros 750 o gyfleoedd gwirfoddoli i'n myfyrwyr mewn dros 40 o wahanol brojectau. Mae ein gwirfoddolwyr yn gwneud cyfanswm o 600 a mwy o oriau'r wythnos o waith, ac yn ein helpu i feithrin perthynas agosach â'r gymuned leol.

 

Rydym yn credu y dylai pawb gael y cyfle i wirfoddoli yn ystod eu cyfnod ym Mhrifysgol Bangor. Mae Undeb Bangor yn gweithio i sicrhau bod ein holl wirfoddolwyr yn gallu datblygu eu projectau ac yn cael cefnogaeth lawn i wneud hynny.

 

Os hoffech gymryd rhan, mae croeso i chi gael golwg ar ein projectau drwy'r cyswllt "Golwg ar y Cyfleoedd" ar yr ochr dde a chofrestru eich diddordeb yno.

Mae croeso i chi anfon neges at y tîm ar opportunities@undebbangor.com . Mwynhewch y Gwirfoddoli