Etholiadau'r Swyddogion Sabothol 2017

 

Yr ETHOLIADAU MAWR yw eich cyfle chi i benderfynu ar arweinyddiaeth Undeb Bangor - Eich Undeb Myfyrwyr Chi - i'r dyfodol.

Ar y dudalen hon gallwch enwebu eich hun ar gyfer safle rhwng 10 Ionawr a 6 Chwefror 2017 a phan ddaw'r amser, pleidleisio i benderfynu pa fyfyrwyr fydd yn rhedeg Undeb ar eich rhan flwyddyn nesaf. Gellwch weld amserlen lawn yr etholiadau isod.

Os ydych yn dymuno Sicrhau Newid a gweithio tuag at wella bywyd myfyrwyr Prifysgol Bangor dylech gael golwg ar y wybodaeth isod. Hefyd dylech fwrw golwg dros yr adrannau 'Rhesymau dros Sefyll' a 'Rhesymau dros Bleidleisio'.

Sgroliwch i lawr y dudalen hon i weld yr holl wybodaeth y byddwch ei hangen!

Nodwch - Bydd etholiadau ar gyfer safleoedd Cyngor Undeb Bangor yn cael eu dal yn y drydydd tymor.

Etholiadau'r Swyddogion Sabothol 2017 | Sabbatical Officer Elections 2016

Elections for the 2017-18 Undeb Bangor Sabbatical Officer positions

5 o swyddi i’w hennill drwy etholiad

Mae enwebiadau bellach wedi dod i ben.

Mae'r etholiadau yn agor am 00:00 ar 08 Mawrth 2017

Rhestr Swyddi
Darllenwch fwy am y swyddi sydd ar gael yn yr etholiad a disgrifiad o gynnwys pob swydd.