Y Canlyniad Mawr

 

 

 

 


 

15 ymgeiswyr. 2 wythnos o ymgyrchu. 3 diwrnod o bleidleisio. 2145 Pleidlais. Dim ond 5 enillydd.

Mae wedi bod yn bythefnos gwych gydag amrywiaeth o weithgareddau ymgyrchu dros gampws y Brifysgol. Mae myfyrwyr Bangor wedi penderfynu pwy fydd yn arwain Undeb Bangor fel ei Swyddogion Sabothol a Llywydd UMCB. Mi fyswn ni yn hoffi diolchi bob myfyrwyr sydd wedi pleidleisio; I wneud eich lleisiau cael eu clywed a sicrhau newid!

Gyda’r pleidleisiau wedi eu cyfri gallwn ni gyhoeddi bod y myfyrwyr yma wedi ei etholi i’r safleoedd canlynol.

Llywydd UMCB: Mirain Roberts (Canlyniadau Llawn)

Llywydd: Ruth Plant (Canlyniadau Llawn)

Is Lywydd Addysg: Helen Marchant (Canlyniadau Llawn)

Is Lywydd Cymdeithasau a Gwirfoddoli: James Williams (Canlyniadau Llawn)

Is Lywydd Chwaraeon: Tatenda Shonhiwa (Canlyniadau Llawn)