Mae'n Dymor Gwobrau yn Undeb Bangor! Mae'n amser i wisgo'r dillad gorau, bwyta bwyd ffansi a chael amser gwych, ond yn bwysicaf oll mae'n amser inni gydnabod gwaith da ein myfyrwyr.

Isod mae dolenni i'r holl dudalennau enwebu lle gallwch enwebu'ch cyfoedion a'ch darlithoedd am wahanol gyflawniadau.

Cynrychiolwyr Cwrs

Rydym yn cynnal Gwobrau'r Cynrychiolydd Cwrs fel rhan o noson wobrwyo ar y cyd gyda'r Gwobrau Dysgu dan Arweiniad Myfyrwyr. Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth ac i enwebu Cynrychiolwyr Cwrs am y gwaith anhygoel y maent wedi'i wneud eleni!

Gwobrau Dysgu dan Arweiniad Myfyrwyr

Mae'r Gwobrau Dysgu dan Arweiniad Myfyrwyr yn eu hôl! Yn dilyn llwyddiant y gwobrau llynedd, bydd Undeb y Myfyrwyr ynghyd â'r Brifysgol yn cynnal Gwobrau Dysgu dan Arweiniad Myfyrwyr 2018-19 ar ddydd Gwener 3 Mai

Am fwy o wybodaeth cliciwch yma.

I enwebu, cliciwch yma.

Gwobrau Landlordiau

Oes gennych chi landlord gwych, sydd bob amser yn ymateb i chi pan fo angen? Neu efallai bod gennych chi landlord sydd wedi'ch helpu chi i ymgartrefu yn eich cartref newydd? Os felly, ystyriwch eu henwebu am Wobr Landlord.

Mae eich Undeb Myfyrwyr, Undeb Bangor, am ddathlu'r gwaith a'r ymdrech a gyflwynir gan landlordiaid ar draws Bangor, sy'n darparu myfyrwyr â thai o safon uchel.

Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth am y Gwobrau Landlordiaid

Cliciwch yma i enwebu'ch landlord

Gwobreuon Cymdeithasau a Gwirfoddoli

Dyma gyfle i chi enwebu'ch prosiect gwirfoddoli, cymdeithas neu unigolion o fewn y grwpiau hynny am wobr a sicrhau eu bod yn cael y gydnabyddiaeth y maent yn ei haeddu.

Gellir enwebiadau ar gyfer grwpiau gael eu gwneud yma.

Gall enwebiadau ar gyfer unigolion gael eu gwneud yma.