Mae'n Dymor Gwobrau yn Undeb Bangor! Amser i wisgo'ch dillad gorau, bwyta bwyd ffansi a chael amser gwych, ond yn bwysicaf oll mae'n amser inni gydnabod gwaith da ein myfyrwyr.

Isod mae dolenni i'r holl dudalennau enwebu lle gallwch enwebu'ch cyfoedion a'ch darlithoedd am wahanol gyflawniadau ar draws ein holl ddigwyddiadau.

Gwobrau Llais y Myfyrwyr

Yng ngwobrau Llais y Myfyrwyr mae'r gwobrau Dysgu o dan Arweiniad Myfyrwyr a'r Gwobrau Cynrychiolwyr Cwrs. Bydd yr Undeb Myfyrwyr, ynghyd â'r Brifysgol yn dathlu gwaith caled ac ymrwymiad ein myfyrwyr a'n staff gwych ar ddydd Gwener y 1af o Fai!

Gellir ffeindio tudalen enwebu a gwybodaeth y Gwobrau Cynrychiolwyr Cwrs yma.

Gellir ffeindio tudalen enwebu a gwybodaeth y Gwobrau Dysgu o dan Arweiniad Myfyrwyr yma.

Gwobrau Landlordiaid

Oes gennych chi landlord gwych sydd bob tro yno pan bo angen? Neu efallai bod gennych landlord sydd wir wedi'ch helpu i deimlo'n gartrefol yn ein cartref newydd? Os felly, beth am eu hethol ar gyfer Gwobr Landlord!

Mae'ch Undeb Myfyrwyr, Undeb Bangor, eisiau dathlu gwaith ac ymdrech landlordiaid Bangor wrth ddarparu tai o safon uchel, fforddiadwy a diogel i fyfyrwyr!

Mwy o wybodath yma!

Enwebwch eich landlordiaid yma!

Gwobrau Cymdeithasau a Gwirfoddoli

Dyma gyfle i chi enwebu'ch prosiect gwirfoddoli, cymdeithas neu unigolion o fewn y grwpiau hynny am wobr a sicrhau eu bod yn derbyn y gydnabyddiaeth maent yn ei haeddu.

Gellir gwneud enwebiadau ar gyfer grwpiau yma.

Gellir gwneud enwebiadau ar gyfer unigolion yma.

Gwobr yr Ucher Sieryf

Gwobr Santander

Gwobrau 'WhatUni'

Rydym wedi bod yn ddigon lwcus i ennill gwobr Clybiau a Chymdeithasau Gorau yn y 'What Uni Student Choice Awards' dros y dair blynedd diwethaf. Eich adborth chi sydd wedi gwneud hynny'n bosib. Cefnogwch ni eto trwy fynegi'ch barn!

Rhowch adborth yma.

Gwobrau UMCB

Eleni bydd UMCB yn cynnal noson wobrwyo fydd yn fodd o ddiolch i'n cymdeithasau a'n haelodau am eu holl waith caled dros y flwyddyn. Bydd yn noson hwyliog gyda lluniaeth ar gael wrth inni gyflwyno'r gwobrau.

I enwebu unigolion ar gyfer gwobr cwblhewch y ffurflen hon, bydd angen i chi gwblhau ffurflen ar gyfer bob enwebiad unigol.