Mae'n Dymor Gwobrau yn Undeb Bangor! Mae'n amser i wisgo'r dillad gorau, bwyta bwyd ffansi a chael amser gwych, ond yn bwysicaf oll mae'n amser inni gydnabod gwaith da ein myfyrwyr.

Isod mae dolenni i'r holl dudalennau enwebu lle gallwch enwebu'ch cyfoedion a'ch darlithoedd am wahanol gyflawniadau.

Gwobreuon Cymdeithasau a Gwirfoddoli

Dyma gyfle i chi enwebu'ch prosiect gwirfoddoli, cymdeithas neu unigolion o fewn y grwpiau hynny am wobr a sicrhau eu bod yn cael y gydnabyddiaeth y maent yn ei haeddu.

Gellir enwebiadau ar gyfer grwpiau gael eu gwneud yma.

Gall enwebiadau ar gyfer unigolion gael eu gwneud yma.

 

Gwobrau UMCB

Am y tro cyntaf eleni bydd UMCB yn cynnal noson wobrwyo fydd yn fodd o ddiolch i'n cymdeithasau a'n haelodau am eu holl waith caled dros y flwyddyn. Bydd yn noson hwyliog gyda bwyd a diodydd ar gael wrth gyflwyno'r gwobrau.

I enwebu unigolion ar gyfer gwobr cwblhewch y ffurflen hon, fydd angen i chi cwblhau ffurflen ar gyfer bob enwebiad.

 

 

Diolch am eich enwebiadau ar gyfer Gwobrau Cynrychiolwyr Cwrs, Gwobrau Dysgu Dan Arweiniad Myfyrwyr a Gwobrau Landlordiaid. Mae'r enwebiadau nawr ar gau!