Cyngor Cynrychiolwyr 3

Dydd Mercher 29 Ionawr 2020

1pm - 4pm

Cyngor Cynrychiolwyr 3

Mae'r CYngor Cynrychiolwyr Cwrs yn cael ei gynnal dwywaith y tymor gan Undeb Bangor. Sesiwn rhyngweithiol yw'r Cyngor, lle rhoddir cyfle i Gynrychiolwyr trafod materion gydag Undeb Bangor, gwrando ar siaradwyr o'r Brifysgol a rhoi adborth ar nifer o destynau