Trip i Sw Gaer

Dydd Mercher 14 Awst 2019

9:30am - 5pm

Trip i Sw Gaer

Taith allan i Sw Caer, lle mae'r rhaglen 'Secret Life of a Zoo' yn cael ei ffilmio.
Man cyfarfod tu allan i Prif Adeilad y Celfyddau am 9.30yb
Tocynnau £15 ac mae llefydd yn prin, felly prynwch eich tocyn o derbynfa'r IEC neu Undeb Bangor, Pontio