Meet & Mingle Undeb Bangor

Dydd Gwener 11 Hydref 2019

hanner nos - 11:59pm

Meet & Mingle Undeb Bangor

Mae Meet and Mingle yn gyfle i gyfarfof pobl newydd a chymdeithasu mewn awyrgylch llaes, i ffwrdd o'r twrw a prysurdeb clubiau a thafarndai!