Meet & Mingle Undeb Bangor

Dydd Gwener 27 Medi 2019

6pm - 8pm

Meet & Mingle Undeb Bangor

Mae Meet & Mingle yn noson i gymdeithasu mewn amgylchedd tawelach na thafarndai a chlybiau prysur. Ymunwch a rhai o'n vymdeithasau yn y noson ddi-alcohol hwn. Mae Meet and Mingle ymlaen bob yn ail Nos Wenar yn Undeb Bangor, Eich Undeb Myfyrwyr (4ydd Llawr, Pontio)