Meet & Mingle Undeb Bangor

Dydd Sadwrn 14 Medi 2019

hanner nos - 11:59pm

Meet & Mingle Undeb Bangor

Mae Meet & Mingle yn noson i gymdeithasu mewn amgylchedd tawelach na thafarndai ac chlybiau prysur.