Paid â Phoeni

Dydd Mawrth 13 Tachwedd 2018

hanner nos - hanner nos

Prifysgol Bangor

Paid â Phoeni

Un o'r penderfyniadau mwyaf dyrys a heriol y bydd yn rhaid i chi ei wneud fel myfyriwr yw penderfynu ble'r ydych yn mynd i fyw.
Mae penderfynu a ydych am barhau i fyw mewn neuadd breswyl, neu a hoffech symud i dy neu fflat ar osod, yn benderfyniad anodd. Mae'n benderfyniad fydd yn pennu lle y byddwch yn ei alw'n gartref am o leiaf un flwyddyn academaidd.
Ond mae Undeb y Myfyrwyr, Undeb Bangor, wedi ymrwymo i'ch helpu chi i wneud y penderfyniad hwnnw. Rydym wedi ymuno â Swyddfa Neuaddau a Swyddfa Tai Myfyrwyr y Brifysgol i drefnu'r ymgyrch 'Peidiwch â Chynhyrfu'.
Bydd yr ymgyrch hon, a gaiff ei chynnal rhwng 13 a 15 Tachwedd 2018, yn ailadrodd neges syml: does dim rheswm dros gynhyrfu, cymerwch bwyll cyn llofnodi.