Maturi-Tea

Dydd Mercher 14 Tachwedd 2018

1p.m. - 3p.m.

Undeb Bangor, 4ydd Llawr Pontio

Maturi-Tea

Bydd y digwyddiad yn cael ei gynnal bob dydd Mercher rhwng 1pm a 3pm, cyfle i fyfyrwyr aeddfed gyfarfod a myfyrwyr aeddfed eraill dros baned. Peidiwch â phoeni, byddwn ni'n darparu'r paneidiau! Rydym yn gobeithio y bydd y digwyddiadau hyn hefyd yn le i chi ddod o hyd i wybodaeth ddefnyddiol, rhwydweithio a dod i wybod am ddigwyddiadau sy'n berthnasol i chi.


Bydd y Maturi-Tea cyntaf yn digwydd ddydd Mercher Tachwedd 14. Gwnewch yn siwr eich bod yn dod i'ch Undeb Myfyrwyr, ar bedwerydd llawr adeilad Pontio.