Destresstival Week 2

Dydd Llun 29 Ebrill 2019

9am - 5pm

Destresstival Week 2

Destresstival Week 2

Gwerth wythnos o weithgareddau yw’r Destresstival sy’n rhoi’r cyfle i fyfyrwyr ymlacio a chael ychydig o hwyl! Bydd gweithgareddau cyffrous yn cael eu trefnu, yn ogystal â gweithdai sydd wedi eu cynllunio i’ch helpu i ymlacio. Bwriad y Destresstival hefyd yw codi ymwybyddiaeth o iechyd meddwl, yn ogystal ag addysgu myfyrwyr am beryglon llên-ladrad a rhoi gwybod i fyfyrwyr am y cyngor a chefnogaeth sydd ar gael yn Undeb y Myfyrwyr.