Cyngor Undeb Bangor

Dydd Iau 28 Mawrth 2019

5pm - 10pm

Room of Requirements

Cyngor Undeb Bangor

Cyngor Undeb Bangor Mawrth

Mae cylch gwaith Cyngor Undeb Bangor fel a ganlyn;

• Mae Cyngor Undeb Bangor yno i drafod a gosod polisi’r Undeb rhwng Cyfarfodydd Cyffredinol.

• Mae'n adolygu, yn arwain ac yn dal Swyddogion Ymddiriedol i gyfrif rhwng Cyfarfodydd Cyffredinol, yn ogystal â chreu prosiectau ar eu cyfer.

• Trafodir materion sy'n berthnasol i'r Myfyrwyr rhwng Cyfarfodydd Cyffredinol.

• Mae'n gweithio i wella bywydau Myfyrwyr trwy ymgynghori a deall eu hanghenion, yn ogystal â bod yn llysgennad i'r Undeb, gan drafod a dadlau materion a syniadau a chreu prosiectau a mentrau newydd.