Cyfarfod Cyffredinol

Dydd Iau 21 Mawrth 2019

6pm - 10pm

PL5, Pontio

Cyfarfod Cyffredinol

Cyfarfod Cyffredinol Mawrth

Dyma eich cyfle chi i glywed yr hyn y mae’r Undeb a’r Swyddogion Sabothol wedi bod yn brysur yn ei wneud, yn ogystal â phasio polisi, a lleisio eich barn am yr hyn yr ydych am ei weld yn cael ei wneud yn y dyfodol neu unrhyw newidiadau i strwythur yr Undeb.