Cyfarfod Cyffredinol

Dydd Mercher 03 Hydref 2018

2p.m. - 6p.m.

PL5, Pontio

Cyfarfod Cyffredinol

Cyfarfod Cyffredinol Hydref Undeb Bangor

Dyma eich cyfle chi i glywed yr hyn y mae’r Undeb a’r Swyddogion Sabothol wedi bod yn brysur yn ei wneud, yn ogystal â phasio polisi, a lleisio eich barn am yr hyn yr ydych am ei weld yn cael ei wneud yn y dyfodol neu unrhyw newidiadau i strwythur yr Undeb.