Y pum peth gwnaethom ni wythnos ddiwethaf...         

Yn aml mae llawer o'r gwaith y byddwn yn ei wneud dros ac ar ran y gymuned fyfyrwyr yn digwydd tu ôl i'r llenni. Felly dyma feddwl efallai yr hoffech wybod beth yr ydym yn ei wneud a sut y gwnaethom weithio ar ddatblygu eich profiad fel myfyrwyr:

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu faterion yr hoffech eu codi yna cysylltwch â ni os gwelwch yn dda. Naill ai drwy'r cyfryngau cymdeithasol neu drwy undeb@undebbangor.com