Yn aml mae llawer o'r gwaith y byddwn yn ei wneud dros ac ar ran y gymuned fyfyrwyr yn digwydd tu ôl i'r llenni. Felly dyma feddwl efallai yr hoffech wybod beth yr ydym yn ei wneud a sut y gwnaethom weithio ar ddatblygu eich profiad fel myfyrwyr:

Y pum peth gwnaethom eu trafod wythnos ddiwethaf...

2017

Mai                           

    

ebrill

   

mawrth

   

chwefror

   

Ionawr

 

   

2016

Rhagfyr

  

Tachwedd

  

 

                       

 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu faterion yr hoffech eu codi yna cysylltwch â ni os gwelwch yn dda. Naill ai drwy'r cyfryngau cymdeithasol neu drwy undeb@undebbangor.com

Diolch

Eich Tîm Sabothol 2016-17