Fel Undeb Myfyrwyr arweinir gan ein haelodaeth (yr 11,500 o fyfyrwyr Brifysgol Bangor) ac fel sefydliad democrataidd mae gennym nifer o ddogfennau, polisïau a gweithdrefnau. Felly dyma'r 'Hwb Polisïau' lle yr ydym yn bwriadu cadw popeth yn gyfredol ac mor syml â phosib. Os ydych yn meddwl bo rhywbeth ar goll cysylltwch â ni trwy undeb@undebbangor.com 

 

Llywodraethu Undeb Bangor  

Cymeradwyodd Cyfarfod Cyffredinol Undeb Bangor ym mis Hydref 2017 Erthyglau Cymdeithasu ac Is-Ddeddfau newydd yn unol â'n rhaglen o ymgorffori elusennol ac uno Undeb Bangor ac Undeb Myfyrwyr Cymraeg Bangor (UMCB). Mae'r dogfennau newydd yn cael eu cyfieithu ar hyn o bryd a byddant yn cael eu hychwanegu at y dudalennau Cymraeg a Saesneg ASAP. Mae'r dogfennau wedi'u diweddaru i'w gweld ar ein tudalen Cyfarfod Cyffredinol ar hyn o bryd

Cynllun Strategol Undeb Bangor 

Siarter Myfyrwyr

 

Polisiau a Gweithdrefnau Undeb Bangor  

Polisi Dyraniad Grantiau Cymdeithasau a Chlybiau 

Gweithdrefnau Ariannol  

Polisi Lle Diogel a Ddim Goddefgarwch  

Polisi Safeguarding 

Cod Ymarfer Rhyddid Mynegiant 

Polisi ar Ymgyrchu Etholiadol ar Dir ac yn Adeiladau'r Brifysgol 

Cytundeb Cyfryngau Myfyrwyr 

Arweinlyfr Etholiadau 

Polisi ar Ynnau, Gynnay Ffug ac Arfau Ymosodol ar Eiddo'r Brifysgol 

Polisi Ymddygiad Gwrthgymdeithasol yr Undeb Athletau

Cynaliadwyedd