Mae Undeb Bangor yn sefydliad ddemocrataidd.  Rydych yn aelod.  Cymerwch ran a rhoi eich llais ar y ffordd yr ydym yn gweithio.