GWOBR EFFAITH WERDD: 

Undeb Bangor: Rhagoriaeth

2017-2018: Achrediad Rhagoriaeth

[2018-2019: Yn gweithio tuag ato]

------------------------------------------------------------------------------

Cynllun achredu cynaliadwyedd yw Effaith Werdd Undebau Myfyrwyr (GISU) dan arweiniad Undeb Cenedlaethol y Myfyrwyr (UCM) sy'n mesur perfformiad cynaliadwyedd undebau myfyrwyr yn annibynnol.  

  • Ei diben yw: 
    • Annog, meithrin, gwobrwyo, ac yn bennaf oll ymgorffori cynaliadwyedd ar draws holl weithgareddau undebau myfyrwyr.
  • Mae'n herio undebau i: 
    • Ddilyn arfer gorau amgylcheddol a chadw  cynaliadwyedd mewn cof wrth weithio'n llwyddiannus dros  fyfyrwyr.
  • Mae'n ceisio sicrhau:
    • Datblygiadau arloesol cynaliadwy, cadarnhaol mewn undebau a'u hyrwyddo i'r cyhoedd.

Gallwch ddarllen mwy am GISU yma.

------------------------------------------------------------------------------

Rydym wedi bod yn llwyddiannus iawn trwy gydol ein hamser yn cymryd rhan yn yr Effaith Werdd gan ennill nifer o wobrau cenedlaethol:

2010-11:Safon Aur.

2011-12: Gwobr y Co-operative am ‘Undeb Wnaeth Wella Fwyaf’, || Gwobr 'Her Gyfathrebu' The Ecologist || Gwobr Aur.

2012-13: Gwobr Ragoriaeth Effaith Werdd (Cynllun Beiciau Bangor).

2013-14: Undeb y Flwyddyn (Anfasnachol) || Gwobr Adfywio a Her Gyfathrebu The Ecologist || Gwobr Aur.

2014-15: Rhagoriaeth Effaith Werdd (Partneriaeth Caru Bangor) || Yn y 5 uchaf o Undebau Myfyrwyr yn genedlaethol.

2015-16: Undeb y Flwyddyn (Anfasnachol) || Gwobr Arbennig am fenter ar y cyd i Hyrwyddo Datblygu Cynaliadwy trwy rannu dysg ar draws cyfandiroedd (Partneriaeth rhwng Undeb Bangor a Phrifysgol Makerere, Uganda || Gwobr Aur.

2016-17: Gwobr Ragoriaeth.

------------------------------------------------------------------------------

EICH SYNIADAU, EICH PRIFYSGOL, EICH PLANED.  YMUNWCH Â NI A GWNEUD GWAHANIAETH.