Grwp Gweithredu Myfyrwyr ar Gynaliadwyedd

Beth yw GGMG?

Y Grwp Gweithredu Myfyrwyr ar Gynaliadwyedd yw’r grwp ymbarél sydd yn trafod a chynllunio pob peth o amgylch cynaliadwyedd yn Undeb Bangor. Mae’n cael ei arwain gan fyfyrwyr, ac mae’n cynnwys cynrychiolwyr myfyrwyr o brosiectau gwirfoddol a chymdeithasau cynaliadwyedd ag amgylcheddol. Mae’n rhoi’r cyfle i fyfyrwyr ddod at ei gilydd i gynhyrchu syniadau ar gynaliadwyedd a gweithredu cynlluniau i ddatblygu gwaith cynaliadwyedd Undeb Bangor.

Beth rydym wedi’i wneud…

Hyd yn hyn mae'r GGMG wedi datblygu’r prosiect 'Gwyrddio Bangor’ fel un o'u prif ymgyrchoedd cynaliadwyedd ac wedi cwblhau dau ddigwyddiad yn olynol yn plannu coed mewn cyfnod byr. Cafodd y rhain eu cynnal ar gampws Ffriddoedd ac yn Ysgol Hirael. Yn ystod y flwyddyn academaidd 2017/18 rydym yn bwriadu ehangu'r prosiect ‘Gwyrddio Bangor’ ar draws ardal ehangach o Fangor, yn datblygu ein cysylltiadau gyda Phrifysgol Makarere yn Uganda ymhellach, creu gardd lysiau 'ar y campws' a llawer mwy. Ymgyrch newydd ar gyfer Mai yw ymgyrch 'Safiwch y Gwenyn'.

Munudau GGMG

Chwefror 2017