#CARNIFAL19

Beth yw Carnifal?

Cafodd Carnifal ei sefydlu yn 2018.  Mae'n ddigwyddiad sy'n cael ei gynnal am fis cyfan ym mis Chwefror, o dan adain Y Labordy Cynaliadwyedd. Y nod yw hyrwyddo a dathlu digwyddiadau ymhlith y myfyrwyr, yr undeb neu'r brifysgol sy'n hybu cynaliadwyedd. 

2019:

Eleni, mae Carnifal yn cael ei ailwampio i godi cyfranogiad y myfyrwyr mor uchel â llwyddiant y cyfryngau cymdeithasol yn 2018! Mae'r digwyddiad yn dal i gael ei gydlynu gan y Lab-C, ar y cyd ag Undeb Bangor, Bywyd ar y Campws a'r brifysgol, ond bydd mwy o arweiniad o du'r myfyrwyr y tro yma. 

Carnifal 2019.

Sut i gymryd rhan - Mae'n syml:

Rydym am wybod am EICH digwyddiadau CHI! Anfonir logo Carnifal19 a baner Facebook at bob capten/pob cadeirydd/pob arweinydd prosiect. Beth am wneud Carnifal yn fwy ac yn well na'r llynedd!

Hyrwyddo eich digwyddiadau:

(1) Defnyddiwch ddigwyddiadau Facebook ac ychwanegwch y cyd-drefnwyr fel:Undeb Bangor,Y Labordy Cynaliadwyedd, Bywyd ar y Campws a Phrifysgol Bangor.

(2) Defnyddiwch logo/baner Carnifal lle bo modd.

(3) Hyrwyddwch gyda#Carnifal19!

Yn ystod eich digwyddiadau:

(1) Y myfyrwyr yn rhoi straeon ar Facebook/Instagram.

(2) Gyda phob cynnwys, defnyddiwch yr hashnod#Carnifal19!

(3) Trefnwyr digwyddiadau (os yw'n bosibl) gwnewch nodyn o nifer y bobl a ddaw i'ch digwyddiadau chi neu defnyddiwch#NUMBERattended#NIFERynbresennol.

------------------------------------------------------------------------------

EICH SYNIADAU, EICH PRIFYSGOL, EICH PLANED. YMUNWCH Â NI A GWNEUD GWAHANIAETH.

Y Blynyddoedd Blaenorol:

2017:

Cynhaliodd Bangor Wythnos Gynaliadwyedd am y tro cyntaf fis Mai 2017. Fe'i trefnwyd gan y Lab-C ar y cyd â gwahanol adrannau o'r brifysgol. Cafodd amryw o weithgareddau eu cynnal trwy gydol yr wythnos. Roedd yn llwyddiant ysgubol! 

Yr Wythnos Gynaliadwyedd.

Llwyddiant.

2018:

Yn sgil llwyddiant y flwyddyn flaenorol, cydlynodd y Lab-C y Carnifal Cynaliadwyedd dros fis cyfan i gymryd lle'r Wythnos Gynaliadwyedd. Ar y cyd â gwahanol adrannau o'r brifysgol, creodd galendr o dros 100 o ddigwyddiadau i'w cynnal fis Chwefror 2018. Cafodd #Carnifal ei ddefnyddio i hyrwyddo digwyddiadau ar Twitter a Facebook.

Carnifal. 

Calendr.