YMRWYMIAD Y BRIFYSGOL:

Cynllun Strategol Prifysgol Bangor, 2015-2020:

Nod y Brifysgol yw:

  • "...dod yn ‘Brifysgol Gynaliadwy’ ym mhob agwedd ar ein gwaith."
  • Gan sicrhau bod ein myfyrwyr yn "ddinasyddion y byd gyda dealltwriaeth o'r heriau a'r atebion sydd eu hangen ar gyfer byd cynaliadwy a gwydn."
  • "Rydym yn meithrin diwylliant sy'n gwerthfawrogi a hyrwyddo cynaliadwyedd ochr yn ochr â gweithgareddau busnes a menter."

Gallwch ddarllen Cynllun Strategol llawn Bangor yma.

------------------------------------------------------------------------------

MEWN PARTNERIAETH Â:

Phrifysgol Bangor a'r Lab Cynaliadwyedd:

Mae Undeb Bangor yn gweithio mewn partneriaeth â'r Brifysgol a'r Lab Cynaliadwyedd, ynghyd â phartneriaid eraill. Rydym yn "cydweithio i roi cynaliadwyedd a lles cenedlaethau'r dyfodol wrth wraidd addysgu, dysgu, ymchwil, arloesi a phrofiad y myfyrwyr yn 'Y Brifysgol Gynaliadwy'".  

Rydym wedi gweithio gyda'r Lab Cynaliadwyedd i gyd-greu Polisi Cynaliadwyedd ar gyfer Undeb Bangor a Phrifysgol Bangor, yn dilyn fframwaith Deddf Lles Cenedlaethau'r Dyfodol (gweler isod).

Ewch i lofnodi'r Addewid Cynaliadwyedd heddiw i gyfrannu at ddod â chynaliadwyedd i Life@Bangor - mae gwneud y pethau bychain yn gwneud gwahaniaeth mawr i'n cynaliadwyedd!


Deddf Lles Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru):

Rydym yn gweithio tuag at gymhwyso egwyddorion Deddf Lles Cenedlaethau'r Dyfodol i'n holl waith trwy'r Nodau Llesiant a'r Pum Ffordd o Weithio. 

Darllenwch y ddeddf lawn yma.

 

Mae 7 Nod Llesiant:

A weithredir trwy'r Pum Ffordd o Weithio:

------------------------------------------------------------------------------

EICH SYNIADAU, EICH PRIFYSGOL, EICH PLANED.  YMUNWCH Â NI A GWNEUD GWAHANIAETH.