[Mae'r tudalennau hyn yn cael eu paratoi ar hyn o bryd. Ymddiheurwn am unrhyw anhwylustod.]

Ymrwymiad y Brifysgol

Yng Nghynllun Strategol Prifysgol Bangor 2015-2020 nod y Brifysgol yw:

  • ... .dod yn adnabyddus ym mhob agwedd fel, 'Y Brifysgol Cynaliadwy'
  • ... sicrhau bod ein holl fyfyrwyr yn ddinasyddion byd-eang gyda dealltwriaeth o'r heriau a'r atebion sy'n ofynnol ar gyfer byd cynaliadwy, gwydn.
  •  meithrin diwylliant sy'n gwerthfawrogi ac yn hyrwyddo cynaliadwyedd ochr yn ochr â gweithgareddau busnes a menter

Gweithio mewn partneriaeth

Mae Undeb Bangor yn gweithio mewn partneriaeth â'r Brifysgol a tîm y Lab Cynaliadwyedd a phartneriaid eraill, gan weithio gyda'i gilydd i roi cynaliadwyedd a'r llesiant cenedlaethau'r dyfodol wrth galon addysgu, dysgu, ymchwil, arloesi a phrofiad myfyrwyr yn y Brifysgol Cynaliadwy.

Byddwn yn gweithio gyda'r Lab Cynaliadwyedd i gyd-greu Polisi Cynaliadwyedd ar gyfer Undeb Bangor a Phrifysgol Bangor yn dilyn strwythur y ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol.

Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol

Ochr yn ochr â'r Brifysgol, rydym yn gweithio tuag at gymhwyso egwyddorion y ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol i'n holl waith drwy’r Nodau Llesiant a’r Pum Ffordd o Weithio.

Darllenwch fwy am y Ddeddf yma