ACHREDIADAU ALLANOL AM GYNALIADWYEDD:

UI Green Metric:

Menter i fesur perfformiad prifysgolion y byd a lansiwyd gan Brifysgol Indonesia yn 2010. Caiff prifysgolion eu gosod mewn trefn yn ôl eu hymrwymiad i fynd i'r afael â phroblemau'n ymwneud â chynaliadwyedd ac effaith amgylcheddol. 

2018: 8fed yn y byd AC YN 4ydd yn y Deyrnas Unedig.

2017: 8fed yn y byd AC YN 5ed yn y Deyrnas Unedig.

Tabl Cynghrair y Byd 2018.

Archif o'r Tablau.

Gwobr Effaith Werdd:

Cynllun achredu cynaliadwyedd sy'n cael ei redeg gan Undeb Cenedlaethol y Myfyrwyr (UCM) ac yn meincnodi undebau myfyrwyr yn annibynnol am eu perfformiad cynaliadwyedd. (GISU)

Ein Llwyddiant.

Cynghrair Prifysgolion Pobl a Phlaned:

Tabl cynghrair cynhwysfawr ac annibynnol o brifysgolion y Deyrnas Unedig a gaiff ei baratoi bob blwyddyn. Caiff prifysgolion eu gosod mewn trefn yn ôl eu perfformiad amgylcheddol a moesegol. 

2018: Caiff ei ryddhau yng ngwanwyn 2019. 

2017: Dosbarth gwobr 1af.

Cerdyn Sgorio Prifysgol Bangor 2017.

Tabl Cynghrair Prifysgolion

ISO 14001:

---

Gwobr Athena Swan:

Mae siarter Athena Swan yn cymell a chydnabod ymrwymiad i hyrwyddo gyrfaoedd merched sy’n gweithio ym meysydd gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg, mathemateg a meddygaeth mewn addysg uwch ac ymchwil. Mae'r wobr yn cydnabod bod gan Brifysgol Bangor "sylfeini cadarn i ddileu rhagfarn gender a datblygu diwylliant cynhwysol sy'n gwerthfawrogi'r holl staff."  

Dyfarniad: Efydd.

Aelodau'r Siarter.

------------------------------------------------------------------------------

EICH SYNIADAU, EICH PRIFYSGOL, EICH PLANED. YMUNWCH Â NI A GWNEUD GWAHANIAETH.