EIN CYNALIADWYEDD

“Byddwn yn parhau i ddatblygu ein gwaith yn y maes hwn drwy wreiddio cynaliadwyedd ym mhopeth a wnawn, trefnu ein gwaith yn gyfochrog â’r Brifysgol fel bod modd rhannu adnoddau a defnyddio cyfleoedd i ddatblygu.”

BYDD HYN YN CYNNWYS:

  • Cynnal ein llwyddiant disglair gyda’r Effaith Werdd - er mwyn i chi allu bod yn sicr ein bod yn gwella’n barhaus
  • Adolygu ein rhaglenni hyfforddi i gynnwys addysg ar gynaliadwyedd - er mwyn i chi allu mabwysiadu syniadau yn eich gwaith
  • Creu Polisi Buddsoddi a Chodi Arian Moesegol - er mwyn i chi benderfynu sut byddwn yn buddsoddi ein harian ac o le y daw
  • Cyflwyno prawf cynaliadwyedd ar gyfer ein holl benderfyniadau - er mwyn i chi allu sicrhau ein bod yn ystyried adnoddau ac anghenion y dyfodol
  • Buddsoddi mewn cerbydau adnewyddadwy - er mwyn i ni allu gweithio gyda chi i ostwng ein ôl-troed carbon
  • Sefydlu Cronfa Werdd - er mwyn i chi allu defnyddio ein cefnogaethi roi eich syniadau ar waith

BYDDWN YN GWYBOD EIN BOD YN CYFLAWNI HYN OS:

Os bydd 80% o’n myfyrwyr yn cytuno, erbyn 2019 ‘bod Undeb Bangor yn datblygu gweithgareddau cynaliadwy a ffyrdd o weithio’n gynaliadwy yn rhagweithiol’