EICH SYNIADAU, EICH PRIFYSGOL, EICH PLANED.

Cenhadaeth Phrifysgol Bangor yw:

"...cael enw da yn y sector addysg uwch ac yn rhyngwladol am [ein] hymrwymiad i ddatblygu cynaliadwy".

------------------------------------------------------------------------------

Mae cynaliadwyedd yn prysur ddod yn flaenoriaeth i fyfyrwyr. Mae Undeb Bangor yn  ymroddedig i godi ymwybyddiaeth am gynaliadwyedd a sut y gallwn leihau ein heffaith ar yr amgylchedd ac ar yr un pryd wneud cyfraniad cadarnhaol i fywydau myfyrwyr a chymunedau lleol. 

------------------------------------------------------------------------------

Er mwyn "[ymgorffori] cynaliadwyedd i bopeth a wnawn", rydym yn cynnig ystod eang o brojectau gwirfoddoli, cymdeithasau a chlybiau chwaraeon, yn lobïo'r brifysgol ar faterion yn ymwneud â chynaliadwyedd, yn parhau â'n llwyddiant gyda'r wobr Effaith Werdd a llawer mwy. Os bydd 80% o'n myfyrwyr yn cytuno 'bod Undeb Bangor yn mynd ati'n rhagweithiol i ddatblygu gweithgareddau cynaliadwy a ffyrdd o weithio'n gynaliadwy' byddwn wedi sicrhau undeb cynaliadwy erbyn 2019.

Am ragor o wybodaeth am sicrhau undeb cynaliadwy, cymerwch olwg ar Gynllun Undeb Bangor 2016-2019!

Beth am gymryd y cam cyntaf at gynaliadwyedd yn awr ac ateb holiadur cyfrifio ôl troed amgylcheddol y WWF?!

YMUNWCH Â NI A GWNEUD GWAHANIAETH.