Yn รดl i'r rhestr
 • 30 score
  32 voters

  Reduced Gym Membership Fee's and/or the opportunity to pay in installments for All Students | Ffi Aelodaeth Ostyngol i Bob Myfyriwr

  Pasiwyd

   What do you want?

   As a student who doesn't get full students loans, its hard to justify a gym membership when all in halls get it for free. Struggling with motivation, maybe a reduced cost for everyone could bring in more students into the gym.

   Why do you want it?

   I'm sure im not the only one who struggles with money, a lower cost could help bring more people into a healthier environment

   Beth ydych ei eisiau?

   Fel myfyriwr sydd ddim yn cael benthyciad myfyrwyr llawn, mae'n anodd cyfiawnhau talu i fod yn aelod o gampfa pan mae pawb yn y neuaddau'n cael hynny am ddim. Ar gyfer y bobl hynny sy'n brin o gymhelliant, efallai y byddai gostwng y pris yn dod â mwy o fyfyrwyr i mewn i'r gampfa.

   Pam rydych ei eisiau?

   Dwi'n siwr nad fi yw'r unig un sy'n cael trafferth gydag arian. Gallai lleihau'r gost olygu fod ychwaneg o bobl yn byw mewn amgylchedd iachach

  Ni wnaed unrhyw sylw