Yn ôl i'r rhestr
 • 44 score
  54 voters

  Stop Bar Uno using plastic cups | Stopio Bar Uno rhag defnyddio cwpanau plastig

  Pasiwyd

   What do you want?

   For bar uno to stop using plastic cups. If they don't want glasses getting broke invest in reusable plastic cups

   Why do you want it?

   better for the enviroment

   Beth ydych ei eisiau?

   Bod Bar Uno yn rhoi'r gorau i ddefnyddio cwpanau plastig. Os nad ydyn nhw eisiau defnyddio gwydrau sy'n gallu torri dylent fuddsoddi mewn cwpanau plastig y gellir eu hailddefnyddio

   Pam rydych ei eisiau?

   Mae'n well i'r amgylchedd

  Ni wnaed unrhyw sylw