Yn ôl i'r rhestr
 • 6 score
  26 voters

  MIDAS

  Pasiwyd

   What do you want?

   Mutliple MIDAS examiners would allow more people to obtain licenses and therefore provide enough transport for each club.

   Why do you want it?

   The wait to be vetted for driving is inconvenient for the the clubs and societies.

   Beth ydych ei eisiau?

   Byddai nifer lluosog o hyfforddwyr MIDAS yn caniatáu i fwy o bobl gael trwyddedau ac felly'n cynnig mwy o gludiant i bob clwb.

   Pam rydych ei eisiau?

   Oherwydd dydw i ddim eisiau disgwyl tan fis Chwefror i fod yn ddefnyddiol i'r clybiau a chymdeithasau rwyf wedi ymaelodi â nhw.

  Rafid Alam
  9:47pm on 14 Tach 17 4 months to wait for a MIDAS examination is unreasonable.