Yn ôl i'r rhestr
 • 30 score
  36 voters

  Free First Aid Course for Students | Cwrs Cymorth Cyntaf am Ddim i Fyfyrwyr

  Pasiwyd

   What do you want?

   I would like there to be a free first aid course (and qualification) for students. 

   Why do you want it?

   The course would enable students to care of themselves and others if they inccur injuries in the kitchen/ how to treat burns/ cut themselves/ etc. It would also help in the future as knowledge of basic first aid is needed at work too.

   Beth ydych ei eisiau?

   Hoffwn weld cwrs cymorth cyntaf am ddim i fyfyrwyr (ynghyd â chymwysterau).

   Pam rydych ei eisiau?

   Byddai'r cwrs yn galluogi myfyrwyr i ofalu amdanynt eu hunain ac eraill pe baent yn cael anaf yn y gegin / gwybod sut i drin llosgiadau / toriadau etc. Byddai hefyd yn helpu yn y dyfodol am fod angen gwybodaeth am gymorth cyntaf sylfaenol yn y gweithle hefyd.

  Ni wnaed unrhyw sylw