Yn ôl i'r rhestr
 • 59 score
  59 voters

  Change the way MIDAS tests are organised | Newid y ffordd mae'r profion MIDAS yn cael eu trefnu

  Gwrthodwyd

   What do you want?

   Change the way MIDAS tests are organised (first come first served) so that if a sports club/society/volunteering project does not have a minibus driver and has applied to do a MIDAS test, they can be prioritised to get their MIDAS test completed.

   Why do you want it?

   To reduce dependancy on outside members to drive minibuses and so that club/society/volunteering project events don't have to be cancelled or rearranged due to lack of transport.

   Beth ydych ei eisiau?

   Newid y ffordd mae profion MIDAS yn cael eu trefnu (y cyntaf i'r felin) er mwyn i glwb chwaraeon/cymdeithas/project gwirfoddoli nad oes ganddynt yrrwr bws mini ac sydd wedi gwneud cais i sefyll y prawf MIDAS, gael blaenoriaeth i gwblhau eu prawf MIDAS.

   Pam rydych ei eisiau?

   Lleihau dibyniaeth ar aelodau allanol i yrru bysiau mini fel nad oes rhaid canslo digwyddiadau clybiau chwaraeon/cymdeithasau/projectau gwirfoddoli neu eu haildrefnu oherwydd diffyg trafnidiaeth.

  Isaac Allen
  3:27pm on 20 Hyd 17 yes please
  Hela Lopez Mitchell
  4:11pm on 21 Hyd 17 Yes pleasee