Yn ôl i'r rhestr
 • 11 score
  13 voters

  Check the library computer's availability online - Going to UBC on 19/10/17 | Gwirio ar-lein a oes cyfrifiaduron ar gael yn y llyfrgell

  Pasiwyd

   What do you want?

   To be able to go on a section of MyBangor and view if any library computers are available, and if so, how many and which exact ones.

   Why do you want it?

   To be able to check the availablility of the university computers in the library, as it is very dissapointing to turn up to discover that all of the computer's are in use. 

   Beth ydych ei eisiau?

   Gallu mynd i adran o FyMangor a gweld a oes rhai o gyfrifaduron y llyfrgell ar gael, ac os felly, faint ohonynt a pha rai yn union.

   Pam rydych ei eisiau?

   Gallu gwirio ar-lein a oes cyfrifiaduron ar gael yn y llyfrgell am ei fod yn gallu bod yn siomedig iawn cyrraedd yno a chanfod bod yr holl gyfrifiaduron yn cael eu defnyddio.

  Ni wnaed unrhyw sylw