Please Log In To Vote / Post An Idea
Yn ôl i'r rhestr
 • 2 score
  4 voters

  Provide bus

  Cyfredol

   What do you want?

   I suggest that the university provide bus to transport students from student accommodation such as St.Mary or the bus station to the Main Arts.

   Why do you want it?

   Beth ydych ei eisiau?

   Pam rydych ei eisiau?

  Ni wnaed unrhyw sylw

  Eisiau gweld beth yn union sy'n digwydd i syniad ar ôl iddo gael ei gyflwyno? Cliciwch yma

  Cyflwyno syniad? Gwnewch yn siwr eich bod yn cynnwys y canlynol yn y disgrifiad: 'Beth ydych ei eisiau?'; 'Pam rydych ei eisiau?'

  Caiff syniadau a gyflwynir cyn 05/10/17 eu hystyried ar gyfer y cyfarfod nesaf.

  Cynhelir cyfarfod nesaf CUB ar 18/10/17