Please Log In To Vote / Post An Idea
Yn ôl i'r rhestr
 • 0 score
  0 voters

  Stop Anti-social Behaviour in Pontio

  Cyfredol

   What do you want?

   During the day, especially after schools finish, many teenagers hang out in Pontio. Whilst the majority may be fine, some groups harrass students who are working in or passing through Pontio. In particular, they sometimes have prevented people from the lift by keeping the doors open. Security should take some measure to keep anti-social teenagers from the premises. I am pleased for better and more specific ideas to be presented to tackle this problem.

   Why do you want it?

   Beth ydych ei eisiau?

   Pam rydych ei eisiau?

  Ni wnaed unrhyw sylw

  Eisiau gweld beth yn union sy'n digwydd i syniad ar ôl iddo gael ei gyflwyno? Cliciwch yma

  Cyflwyno syniad? Gwnewch yn siwr eich bod yn cynnwys y canlynol yn y disgrifiad: 'Beth ydych ei eisiau?'; 'Pam rydych ei eisiau?'

  Caiff syniadau a gyflwynir cyn 05/10/17 eu hystyried ar gyfer y cyfarfod nesaf.

  Cynhelir cyfarfod nesaf CUB ar 18/10/17