Gall unrhyw fyfyriwr gyflwyno syniad a bwrw pleidlais o blaid neu yn erbyn syniad i lywio gwaith Undeb Myfyrwyr. Os oes gennych syniad ynglyn â sut i wneud Undeb Bangor (eich Undeb Myfyrwyr Chi), y Brifysgol neu'r gymuned yn well i fyfyrwyr, gallwch gyflwyno syniad isod. Gwnewch yn siwr eich bod yn rhoi teitl clir i'r syniad ac yna'n disgrifio'r hyn rydych ei eisiau a pham rydych ei eisiau.

Unwaith y byddwch wedi cyflwyno eich syniad mae angen i chi gael cefnogaeth myfyrwyr eraill iddo, felly gwnewch yn siwr o'i rannu gyda'ch cyfoedion, ei roi ar gyfryngau cymdeithasol etc. Os ydy myfyrwyr yn hoff o syniad, gallant fwrw pleidlais drosto. Bydd y 5 syniad sy'n cael y mwyaf o bleidleisiau yn mynd ymlaen i gyfarfod Cyngor Undeb Bangor (CUB) a chaiff y cynigwyr eu gwahodd yno i siarad amdanynt. Yna caiff y syniadau eu trafod a bydd CUB yn penderfynu p'un ai i'w mabwysiadu a'u troi'n bolisi Undeb Bangor.

Eisiau gweld beth yn union sy'n digwydd i syniad ar ôl iddo gael ei gyflwyno? Cliciwch yma

Cyflwyno syniad? Gwnewch yn siwr eich bod yn cynnwys y canlynol yn y disgrifiad: 'Beth ydych ei eisiau?'; 'Pam rydych ei eisiau?'

 

Please Log In To Vote / Post An Idea
Yn ôl i'r rhestr
 • 14 score
  28 voters

  Reserve position in committees of Societies and Clubs for Post Grad Students

  Cyfredol

   What do you want?

   One reserved position in every committee of all Undeb clubs and societies for a Post Grad student.

   Why do you want it?

   Because of the nature of the elections being held at the end of the year around April, Post Graduate students do not have the opportunity to be a part of the committee because most post grad courses are only a year long. Clubs and societies could hugely benefit from the guidance and experience of a post grad student who has already been in Uni. Similary, it would also benefit the post grad student to enhance their CV.

   I have an idea for a system that could be set up in a manner such that a post grad is able to run for elections for a post that is reserved for them, which I could explain better in a meeting if this idea is in Council discussions.

    

   Beth ydych ei eisiau?

   Pam rydych ei eisiau?

  Vaibhavkumar Bharatkumar Patel
  12:22pm on 5 Rhag 19 Nice idea, I do agree that post grads could get an opportunity to enhance their cv
  Harshal Garg
  4:14pm on 5 Rhag 19 I do support this idea as a committee member because sometimes we need to think like how postgraduate people think as well and there experience and ideas will be crucial.
  Rakesh Babu Botla
  5:07pm on 5 Rhag 19 Good I agree with the post

  Rhagor o wybodaeth am Gyngor Undeb Bangor

  Pwy sy'n eistedd ar Gyngor Undeb Bangor?

  Os oes gennych unrhyw gwestiynau, anfonwch e-bost at studentvoice@undebbangor.com

  Os hoffech gael mwy o wybodaeth am gymryd rhan yng Nghyngor Undeb Bangor anfonwch e-bost at ruth.plant@undebbangor.com