Gall unrhyw fyfyriwr gyflwyno syniad a bwrw pleidlais o blaid neu yn erbyn syniad i lywio gwaith Undeb Myfyrwyr. Os oes gennych syniad ynglyn â sut i wneud Undeb Bangor (eich Undeb Myfyrwyr Chi), y Brifysgol neu'r gymuned yn well i fyfyrwyr, gallwch gyflwyno syniad isod. Gwnewch yn siwr eich bod yn rhoi teitl clir i'r syniad ac yna'n disgrifio'r hyn rydych ei eisiau a pham rydych ei eisiau.

Unwaith y byddwch wedi cyflwyno eich syniad mae angen i chi gael cefnogaeth myfyrwyr eraill iddo, felly gwnewch yn siwr o'i rannu gyda'ch cyfoedion, ei roi ar gyfryngau cymdeithasol etc. Os ydy myfyrwyr yn hoff o syniad, gallant fwrw pleidlais drosto. Bydd y 5 syniad sy'n cael y mwyaf o bleidleisiau yn mynd ymlaen i gyfarfod Cyngor Undeb Bangor (CUB) a chaiff y cynigwyr eu gwahodd yno i siarad amdanynt. Yna caiff y syniadau eu trafod a bydd CUB yn penderfynu p'un ai i'w mabwysiadu a'u troi'n bolisi Undeb Bangor.

Eisiau gweld beth yn union sy'n digwydd i syniad ar ôl iddo gael ei gyflwyno? Cliciwch yma

Cyflwyno syniad? Gwnewch yn siwr eich bod yn cynnwys y canlynol yn y disgrifiad: 'Beth ydych ei eisiau?'; 'Pam rydych ei eisiau?'

 

Please Log In To Vote / Post An Idea
Yn ôl i'r rhestr
 • 10 score
  14 voters

  More student union activities in Wrexham

  Cyfredol

   What do you want?

   In Wrexham, we don’t have many events, especially student union events. In my first year of uni, we had one or two days of destresstival and that’s all that we had if I remember correctly. I understand it is difficult for the union to travel to Wrexham and do these events, but I’m sure there can be ways around it.

   Why do you want it?

   As the Wrexham representative on the council, I think it’s fair for Wrexham to be more equal to Bangor university. At the moment the Wrexham cohort feel left out as we get the emails of all these events, see the photos on social media platforms, and would really appreciate these things. The school in Wrexham is a school of healthcare sciences. Which means we effectively all do a full time job, alongside our degree. Events to bring us back a little in to student life, I think would benefit people greatly. Especially destresstival, as we need to destress as much as anyone else.

   As I said, I appreciate it’s hard for the union, but Wrexham campus is part of Bangor university too, but a lot of the time, we don’t feel like it

   Beth ydych ei eisiau?

   Pam rydych ei eisiau?

  Ni wnaed unrhyw sylw

  Rhagor o wybodaeth am Gyngor Undeb Bangor

  Pwy sy'n eistedd ar Gyngor Undeb Bangor?

  Os oes gennych unrhyw gwestiynau, anfonwch e-bost at studentvoice@undebbangor.com

  Os hoffech gael mwy o wybodaeth am gymryd rhan yng Nghyngor Undeb Bangor anfonwch e-bost at ruth.plant@undebbangor.com