Gall unrhyw fyfyriwr gyflwyno syniad a bwrw pleidlais o blaid neu yn erbyn syniad i lywio gwaith Undeb Myfyrwyr. Os oes gennych syniad ynglyn â sut i wneud Undeb Bangor (eich Undeb Myfyrwyr Chi), y Brifysgol neu'r gymuned yn well i fyfyrwyr, gallwch gyflwyno syniad isod. Gwnewch yn siwr eich bod yn rhoi teitl clir i'r syniad ac yna'n disgrifio'r hyn rydych ei eisiau a pham rydych ei eisiau.

Unwaith y byddwch wedi cyflwyno eich syniad mae angen i chi gael cefnogaeth myfyrwyr eraill iddo, felly gwnewch yn siwr o'i rannu gyda'ch cyfoedion, ei roi ar gyfryngau cymdeithasol etc. Os ydy myfyrwyr yn hoff o syniad, gallant fwrw pleidlais drosto. Bydd y 5 syniad sy'n cael y mwyaf o bleidleisiau yn mynd ymlaen i gyfarfod Cyngor Undeb Bangor (CUB) a chaiff y cynigwyr eu gwahodd yno i siarad amdanynt. Yna caiff y syniadau eu trafod a bydd CUB yn penderfynu p'un ai i'w mabwysiadu a'u troi'n bolisi Undeb Bangor.

Eisiau gweld beth yn union sy'n digwydd i syniad ar ôl iddo gael ei gyflwyno? Cliciwch yma

Cyflwyno syniad? Gwnewch yn siwr eich bod yn cynnwys y canlynol yn y disgrifiad: 'Beth ydych ei eisiau?'; 'Pam rydych ei eisiau?'

 

Please Log In To Vote / Post An Idea
Yn ôl i'r rhestr
 • 14 score
  26 voters

  Student allotments to grow veggies

  Cyfredol

   What do you want?

   Student allotments in Bangor and maybe in Henfaes Farm. 

   Why do you want it?

   UK supermarkets use so much single use plastic on their veg and the places which do unwrapped veg are so much more expensive. I feel that having allotments for students will be a brilliant way to be more environmentally friendly, will bring people together, help with mental illnesses and give students a sense of achievement outside of studying. I'm not saying the allotments have to be free (although if that was the case it would be brilliant) but maybe for a small fee. I also feel it would be an amazing selling point to get more new students into the uni and help bring Bangor's excellent reputation up. I also feel that maybe some workshops on gardening could be put on if this happens to help students grow their own veg. 

   Beth ydych ei eisiau?

   Pam rydych ei eisiau?

  Amanda Leeb
  4:31pm on 23 Hyd 19 There is a horticultural society who regularly grow fruits and vegetables at the Healing garden that is open to all students. I assume you're talking in the sense of small personal plots that people can grow their own things on, but I'm pretty sure if you get in touch with the horticultural society you can arrange a corner of the garden for anything special you wish to grow? Currently they have rhubarb, apples, zucchini, carrots, potatos, tomatos, pumpkins, a few herbs, among other things.
  Rebecca John
  12:21pm on 24 Hyd 19 Yes. I have no garden at home and would love the opportunity to having a plot of land that is mine for a uni year (or longer) to grow my own veggies on, that I can tend in my own time and pick in my own time.
  Emily Davies
  9:12pm on 24 Hyd 19 Hey! Project Manager of the Student Led Garden in bangor here! The Healing Garden is a place for students to have their own plot, or contribute to community grown vegetable suggestions. Do get in touch with us, we'd love more people to eat our veg! (we freeze a lot of it, and feed it to the volunteers in a big christmas meal at present.) healinggarden@undebbangor.com

  Rhagor o wybodaeth am Gyngor Undeb Bangor

  Pwy sy'n eistedd ar Gyngor Undeb Bangor?

  Os oes gennych unrhyw gwestiynau, anfonwch e-bost at studentvoice@undebbangor.com

  Os hoffech gael mwy o wybodaeth am gymryd rhan yng Nghyngor Undeb Bangor anfonwch e-bost at ruth.plant@undebbangor.com