Gall unrhyw fyfyriwr gyflwyno syniad a bwrw pleidlais o blaid neu yn erbyn syniad i lywio gwaith Undeb Myfyrwyr. Os oes gennych syniad ynglyn â sut i wneud Undeb Bangor (eich Undeb Myfyrwyr Chi), y Brifysgol neu'r gymuned yn well i fyfyrwyr, gallwch gyflwyno syniad isod. Gwnewch yn siwr eich bod yn rhoi teitl clir i'r syniad ac yna'n disgrifio'r hyn rydych ei eisiau a pham rydych ei eisiau.

Unwaith y byddwch wedi cyflwyno eich syniad mae angen i chi gael cefnogaeth myfyrwyr eraill iddo, felly gwnewch yn siwr o'i rannu gyda'ch cyfoedion, ei roi ar gyfryngau cymdeithasol etc. Os ydy myfyrwyr yn hoff o syniad, gallant fwrw pleidlais drosto. Bydd y 5 syniad sy'n cael y mwyaf o bleidleisiau yn mynd ymlaen i gyfarfod Cyngor Undeb Bangor (CUB) a chaiff y cynigwyr eu gwahodd yno i siarad amdanynt. Yna caiff y syniadau eu trafod a bydd CUB yn penderfynu p'un ai i'w mabwysiadu a'u troi'n bolisi Undeb Bangor.

Eisiau gweld beth yn union sy'n digwydd i syniad ar ôl iddo gael ei gyflwyno? Cliciwch yma

Cyflwyno syniad? Gwnewch yn siwr eich bod yn cynnwys y canlynol yn y disgrifiad: 'Beth ydych ei eisiau?'; 'Pam rydych ei eisiau?'

 

Please Log In To Vote / Post An Idea
Yn ôl i'r rhestr
 • -9 score
  17 voters

  Pick up and drop off point outside/around Main Arts

  Cyfredol

   What do you want?

   A designated area (very short stay car parking area) for students to be able to be picked up and dropped off outside the Main Arts building. 

   Why do you want it?

   Cars must stop on the main road in order to to pick up, wait for and drop off students, usually causing disruption for cars around them. Also, because of the lack of a designated pick up area, precise plans must be made before hand when catching a lift and due to lectures or seminars over-running it can cause confusion and complications. 

   Beth ydych ei eisiau?

   Man parcio byr er mwyn i ceir pigo fyny a gollwng unigolion tu allan i 'Main Arts'.   

   Pam rydych ei eisiau?

   Mae rhaid i ceir gollwng a pigo fyny unigolion tu allan i'r adeilad, fel canlyniad, mae hyn yn achosi aflonyddwch ar y ffordd. Hefyd, oherwydd y diffyg mannau pigo a gollwng, mae rhaid i planiau cael eu gwneud mewn ddigon o amser, ac oherwydd amseroedd gwersi yn or-redag, mae'n gallu fod yn annodd iawn gwneud trefniadau.

  Luke Earnshaw
  4:54pm on 10 Hyd 19 Where would you put this?

  Rhagor o wybodaeth am Gyngor Undeb Bangor

  Pwy sy'n eistedd ar Gyngor Undeb Bangor?

  Os oes gennych unrhyw gwestiynau, anfonwch e-bost at studentvoice@undebbangor.com

  Os hoffech gael mwy o wybodaeth am gymryd rhan yng Nghyngor Undeb Bangor anfonwch e-bost at ruth.plant@undebbangor.com