Gall unrhyw fyfyriwr gyflwyno syniad a bwrw pleidlais o blaid neu yn erbyn syniad i lywio gwaith Undeb Myfyrwyr. Os oes gennych syniad ynglyn â sut i wneud Undeb Bangor (eich Undeb Myfyrwyr Chi), y Brifysgol neu'r gymuned yn well i fyfyrwyr, gallwch gyflwyno syniad isod. Gwnewch yn siwr eich bod yn rhoi teitl clir i'r syniad ac yna'n disgrifio'r hyn rydych ei eisiau a pham rydych ei eisiau.

Unwaith y byddwch wedi cyflwyno eich syniad mae angen i chi gael cefnogaeth myfyrwyr eraill iddo, felly gwnewch yn siwr o'i rannu gyda'ch cyfoedion, ei roi ar gyfryngau cymdeithasol etc. Os ydy myfyrwyr yn hoff o syniad, gallant fwrw pleidlais drosto. Bydd y 5 syniad sy'n cael y mwyaf o bleidleisiau yn mynd ymlaen i gyfarfod Cyngor Undeb Bangor (CUB) a chaiff y cynigwyr eu gwahodd yno i siarad amdanynt. Yna caiff y syniadau eu trafod a bydd CUB yn penderfynu p'un ai i'w mabwysiadu a'u troi'n bolisi Undeb Bangor.

Eisiau gweld beth yn union sy'n digwydd i syniad ar ôl iddo gael ei gyflwyno? Cliciwch yma

Cyflwyno syniad? Gwnewch yn siwr eich bod yn cynnwys y canlynol yn y disgrifiad: 'Beth ydych ei eisiau?'; 'Pam rydych ei eisiau?'

Caiff syniadau a gyflwynir cyn 05/02/19 eu hystyried ar gyfer y cyfarfod nesaf.

Cynhelir cyfarfod nesaf CUB ar 14/02/19

Please Log In To Vote / Post An Idea
Yn ôl i'r rhestr
 • 33 score
  47 voters

  Free Laundry for Halls Students

  Cyfredol

   What do you want?

   A laundry credit system for students living in halls. Similar to Leeds University who abolished paying for laundry in 2018. 

   Why do you want it?

   Laundry is expensive, costing £4.40 for a wash and a dry which will last a week until it needs doing again. Leeds University get 20 "laundry credits" which equals 20 washes, More than enough for term. If Leeds can do this then why can't Bangor. Money for students is already tight enough and laundry takes a relatively large amount of money from us and its practically unavoidable. We already pay over £130 a week in rent so why can't some of this money go towards basic neccessities like a laundry service?

   Beth ydych ei eisiau?

   Pam rydych ei eisiau?

  Luke Earnshaw
  2:49pm on 30 Medi 19 The costs will be passed on with interest to the monthly rental cost which is why no other uni apart from Leeds is doing this
  Esther Bloor
  11:45am on 4 Hyd 19 Even 5 credits would be something - witness the chaotic scenes in the laundrette in the first few weeks of term as freshers struggle to get the app to work. A friend of mine ended up paying for 2 students' laundry loads.

  Rhagor o wybodaeth am Gyngor Undeb Bangor

  Pwy sy'n eistedd ar Gyngor Undeb Bangor?

  Os oes gennych unrhyw gwestiynau, anfonwch e-bost at studentvoice@undebbangor.com

  Os hoffech gael mwy o wybodaeth am gymryd rhan yng Nghyngor Undeb Bangor anfonwch e-bost at ruth.plant@undebbangor.com