Gall unrhyw fyfyriwr gyflwyno syniad a bwrw pleidlais o blaid neu yn erbyn syniad i lywio gwaith Undeb Myfyrwyr. Os oes gennych syniad ynglyn â sut i wneud Undeb Bangor (eich Undeb Myfyrwyr Chi), y Brifysgol neu'r gymuned yn well i fyfyrwyr, gallwch gyflwyno syniad isod. Gwnewch yn siwr eich bod yn rhoi teitl clir i'r syniad ac yna'n disgrifio'r hyn rydych ei eisiau a pham rydych ei eisiau.

Unwaith y byddwch wedi cyflwyno eich syniad mae angen i chi gael cefnogaeth myfyrwyr eraill iddo, felly gwnewch yn siwr o'i rannu gyda'ch cyfoedion, ei roi ar gyfryngau cymdeithasol etc. Os ydy myfyrwyr yn hoff o syniad, gallant fwrw pleidlais drosto. Bydd y 5 syniad sy'n cael y mwyaf o bleidleisiau yn mynd ymlaen i gyfarfod Cyngor Undeb Bangor (CUB) a chaiff y cynigwyr eu gwahodd yno i siarad amdanynt. Yna caiff y syniadau eu trafod a bydd CUB yn penderfynu p'un ai i'w mabwysiadu a'u troi'n bolisi Undeb Bangor.

Eisiau gweld beth yn union sy'n digwydd i syniad ar ôl iddo gael ei gyflwyno? Cliciwch yma

Cyflwyno syniad? Gwnewch yn siwr eich bod yn cynnwys y canlynol yn y disgrifiad: 'Beth ydych ei eisiau?'; 'Pam rydych ei eisiau?'

 

Please Log In To Vote / Post An Idea
Yn ôl i'r rhestr
 • 3 score
  49 voters

  The construction of campus minibus

  Cyfredol

   What do you want?

   Construct around 10-20 campus minibuses of Bangor University .The routes should include main school residences,main teaching buildings and some parts of places in Bangor University which are quite far away to get to.This campus minibus service can charge.(suggest 50P-1GBP,according to the distance)

   Why do you want it?

   Bangor has slopes everywhere,so it's quite hard for students from other places to get used to.Besides,sometimes students buy a lot of things at city center,it will be convenient for them if they can catch the campus minibus directly to their residences as nomally they buy a lot of things and it's quite heavy.Bangor is a rainy city too,sometimes students will be trapped by sudden rainstorms,so having campus minibus seems a very good solution.Some students'teaching building are far away from their residences,in case of being late for their classes,campus bus really help.

   Beth ydych ei eisiau?

   Pam rydych ei eisiau?

  Emily Davies
  3:06pm on 30 Medi 19 heavy shopping can be transported by calling a taxi service, which is only £3 for in - town trips. (cheaper than supermarket delivery)

  Rhagor o wybodaeth am Gyngor Undeb Bangor

  Pwy sy'n eistedd ar Gyngor Undeb Bangor?

  Os oes gennych unrhyw gwestiynau, anfonwch e-bost at studentvoice@undebbangor.com

  Os hoffech gael mwy o wybodaeth am gymryd rhan yng Nghyngor Undeb Bangor anfonwch e-bost at ruth.plant@undebbangor.com