Gall unrhyw fyfyriwr gyflwyno syniad a bwrw pleidlais o blaid neu yn erbyn syniad i lywio gwaith Undeb Myfyrwyr. Os oes gennych syniad ynglyn â sut i wneud Undeb Bangor (eich Undeb Myfyrwyr Chi), y Brifysgol neu'r gymuned yn well i fyfyrwyr, gallwch gyflwyno syniad isod. Gwnewch yn siwr eich bod yn rhoi teitl clir i'r syniad ac yna'n disgrifio'r hyn rydych ei eisiau a pham rydych ei eisiau.

Unwaith y byddwch wedi cyflwyno eich syniad mae angen i chi gael cefnogaeth myfyrwyr eraill iddo, felly gwnewch yn siwr o'i rannu gyda'ch cyfoedion, ei roi ar gyfryngau cymdeithasol etc. Os ydy myfyrwyr yn hoff o syniad, gallant fwrw pleidlais drosto. Bydd y 5 syniad sy'n cael y mwyaf o bleidleisiau yn mynd ymlaen i gyfarfod Cyngor Undeb Bangor (CUB) a chaiff y cynigwyr eu gwahodd yno i siarad amdanynt. Yna caiff y syniadau eu trafod a bydd CUB yn penderfynu p'un ai i'w mabwysiadu a'u troi'n bolisi Undeb Bangor.

Eisiau gweld beth yn union sy'n digwydd i syniad ar ôl iddo gael ei gyflwyno? Cliciwch yma

Cyflwyno syniad? Gwnewch yn siwr eich bod yn cynnwys y canlynol yn y disgrifiad: 'Beth ydych ei eisiau?'; 'Pam rydych ei eisiau?'

Caiff syniadau a gyflwynir cyn 05/02/19 eu hystyried ar gyfer y cyfarfod nesaf.

Cynhelir cyfarfod nesaf CUB ar 14/02/19

Please Log In To Vote / Post An Idea
Yn ôl i'r rhestr
 • 9 score
  29 voters

  A 'student friendly' timetable

  Cyfredol

   What do you want?

   A more student friendly timetable spread over no more than four days in the week and where possible avoids irregularities. Ideally a timetable that was more condensed to make it easier for commuters and students who work.

   Why do you want it?

   Currently the timetable is both confusing and difficult to work around with bi-weekly tutorials, and monthly workshops, on top of being spread out over 5 days! The timetable, in short, can be described as a burden for many students.

   It mostly impacts students who have to work to afford their studies, as many employers won't employ students with such a rigid timetable. As a result students often miss out on job opportunities, or worse, students will skip lectures to attend work as they simply cannot afford not to. And this isn’t something we should be promoting. Many students commute in to the university and often they cannot afford to come in for a 2 hour lecture every day for 5 days a week, due to ever increasing bus fares. Many other universities across the country have already implemented similar policies to help improve student life and I think Bangor should do the same. 

   Beth ydych ei eisiau?

   Pam rydych ei eisiau?

  Rebecca Lewis
  11:24am on 23 Medi 19 Great idea, I hope it gets implemented!
  Thomas Burgoine
  8:39pm on 12 Hyd 19 As much as I think its a good idea, I also don't think its possible.

  Rhagor o wybodaeth am Gyngor Undeb Bangor

  Pwy sy'n eistedd ar Gyngor Undeb Bangor?

  Os oes gennych unrhyw gwestiynau, anfonwch e-bost at studentvoice@undebbangor.com

  Os hoffech gael mwy o wybodaeth am gymryd rhan yng Nghyngor Undeb Bangor anfonwch e-bost at ruth.plant@undebbangor.com