Gall unrhyw fyfyriwr gyflwyno syniad a bwrw pleidlais o blaid neu yn erbyn syniad i lywio gwaith Undeb Myfyrwyr. Os oes gennych syniad ynglyn â sut i wneud Undeb Bangor (eich Undeb Myfyrwyr Chi), y Brifysgol neu'r gymuned yn well i fyfyrwyr, gallwch gyflwyno syniad isod. Gwnewch yn siwr eich bod yn rhoi teitl clir i'r syniad ac yna'n disgrifio'r hyn rydych ei eisiau a pham rydych ei eisiau.

Unwaith y byddwch wedi cyflwyno eich syniad mae angen i chi gael cefnogaeth myfyrwyr eraill iddo, felly gwnewch yn siwr o'i rannu gyda'ch cyfoedion, ei roi ar gyfryngau cymdeithasol etc. Os ydy myfyrwyr yn hoff o syniad, gallant fwrw pleidlais drosto. Bydd y 5 syniad sy'n cael y mwyaf o bleidleisiau yn mynd ymlaen i gyfarfod Cyngor Undeb Bangor (CUB) a chaiff y cynigwyr eu gwahodd yno i siarad amdanynt. Yna caiff y syniadau eu trafod a bydd CUB yn penderfynu p'un ai i'w mabwysiadu a'u troi'n bolisi Undeb Bangor.

Eisiau gweld beth yn union sy'n digwydd i syniad ar ôl iddo gael ei gyflwyno? Cliciwch yma

Cyflwyno syniad? Gwnewch yn siwr eich bod yn cynnwys y canlynol yn y disgrifiad: 'Beth ydych ei eisiau?'; 'Pam rydych ei eisiau?'

Caiff syniadau a gyflwynir cyn 05/02/19 eu hystyried ar gyfer y cyfarfod nesaf.

Cynhelir cyfarfod nesaf CUB ar 14/02/19

Please Log In To Vote / Post An Idea
Yn ôl i'r rhestr
 • 30 score
  36 voters

  Bike rack facility outside Pontio

  Cyfredol

   What do you want?

   I would like to suggest that secure bike parking / bike rack facilities are installed outside Pontio, to enable safe parking of bikes. I have lived in Bangor for two years and have had two bikes stolen in that time. I feel that there is a lack of adequate and safe bike rack facilities in Bangor and around the university campus to use. I spoke with staff in Pontio who mentioned that several bikes have been recently stolen, so clearly there is an issue with bike theft in the town/univeristy campus area. I think part of this reason is that there is insufficient bike locking areas around the campus and there are none if you are visiting Pontio. Pontio does not have car parking facilities and promotes sustainability yet has no facilities to safley secure your bike. My bike was stolen today whilst I was visiting the Students' Union office within Pontio.

   One possible location for a bike rack could be outside the Pontio main entrance on Deiniol Road. There is ample space outside the entrance, good lighting and it is a relatively busy area with lots of people around that would deter theives.

   Why do you want it?

   To reduce bike theft and encourage people to be active and use bikes. I am not going to buy another bike in Bangor because I don't feel safe locking one up any more.

   Beth ydych ei eisiau?

   Pam rydych ei eisiau?

  Ni wnaed unrhyw sylw

  Rhagor o wybodaeth am Gyngor Undeb Bangor

  Pwy sy'n eistedd ar Gyngor Undeb Bangor?

  Os oes gennych unrhyw gwestiynau, anfonwch e-bost at studentvoice@undebbangor.com

  Os hoffech gael mwy o wybodaeth am gymryd rhan yng Nghyngor Undeb Bangor anfonwch e-bost at ruth.plant@undebbangor.com