Gall unrhyw fyfyriwr gyflwyno syniad a bwrw pleidlais o blaid neu yn erbyn syniad i lywio gwaith Undeb Myfyrwyr. Os oes gennych syniad ynglyn â sut i wneud Undeb Bangor (eich Undeb Myfyrwyr Chi), y Brifysgol neu'r gymuned yn well i fyfyrwyr, gallwch gyflwyno syniad isod. Gwnewch yn siwr eich bod yn rhoi teitl clir i'r syniad ac yna'n disgrifio'r hyn rydych ei eisiau a pham rydych ei eisiau.

Unwaith y byddwch wedi cyflwyno eich syniad mae angen i chi gael cefnogaeth myfyrwyr eraill iddo, felly gwnewch yn siwr o'i rannu gyda'ch cyfoedion, ei roi ar gyfryngau cymdeithasol etc. Os ydy myfyrwyr yn hoff o syniad, gallant fwrw pleidlais drosto. Bydd y 5 syniad sy'n cael y mwyaf o bleidleisiau yn mynd ymlaen i gyfarfod Cyngor Undeb Bangor (CUB) a chaiff y cynigwyr eu gwahodd yno i siarad amdanynt. Yna caiff y syniadau eu trafod a bydd CUB yn penderfynu p'un ai i'w mabwysiadu a'u troi'n bolisi Undeb Bangor.

Eisiau gweld beth yn union sy'n digwydd i syniad ar ôl iddo gael ei gyflwyno? Cliciwch yma

Cyflwyno syniad? Gwnewch yn siwr eich bod yn cynnwys y canlynol yn y disgrifiad: 'Beth ydych ei eisiau?'; 'Pam rydych ei eisiau?'

Caiff syniadau a gyflwynir cyn 05/02/19 eu hystyried ar gyfer y cyfarfod nesaf.

Cynhelir cyfarfod nesaf CUB ar 14/02/19

Please Log In To Vote / Post An Idea
Yn ôl i'r rhestr
 • 3 score
  15 voters

  Extra Parking Spaces For Dean Street Home Students

  Cyfredol

   What do you want?

   More parking spaces for home students in Dean Street.

   Why do you want it?

   The "student" car park in Dean Street is very small and is usually full due to members of the public/students and residents of Dean Street park there. The university shouldn't be selling a pass where 90% of the time there are no parking spaces available, this can cause students to be late/miss lessons as they have to wait and look around for a parking space. There is a large car park in Dean Street with a barrier that is mostly empty all week with over 50 spaces available. Home students should have access to this barrier as the prices of parking in Bangor are high and home students also have to spend a lot of money on petrol and depend on the car park pass that the uni supplies. 

   Beth ydych ei eisiau?

   Pam rydych ei eisiau?

  Jessica Owen
  5:49p.m. on 7 Maw 19 As a home student I would like to see this implemented across the university car parks as I am usually quite late to lectures by trying to find a parking space. I often end up parking in places like Asda or in residential areas as there is no university parking available, but lots available in the barrier areas. What's the point in paying for the parking pass when there is no parking.

  Rhagor o wybodaeth am Gyngor Undeb Bangor

  Pwy sy'n eistedd ar Gyngor Undeb Bangor?

  Os oes gennych unrhyw gwestiynau, anfonwch e-bost at studentvoice@undebbangor.com

  Os hoffech gael mwy o wybodaeth am gymryd rhan yng Nghyngor Undeb Bangor anfonwch e-bost at ruth.plant@undebbangor.com