Gall unrhyw fyfyriwr gyflwyno syniad a bwrw pleidlais o blaid neu yn erbyn syniad i lywio gwaith Undeb Myfyrwyr. Os oes gennych syniad ynglyn â sut i wneud Undeb Bangor (eich Undeb Myfyrwyr Chi), y Brifysgol neu'r gymuned yn well i fyfyrwyr, gallwch gyflwyno syniad isod. Gwnewch yn siwr eich bod yn rhoi teitl clir i'r syniad ac yna'n disgrifio'r hyn rydych ei eisiau a pham rydych ei eisiau.

Unwaith y byddwch wedi cyflwyno eich syniad mae angen i chi gael cefnogaeth myfyrwyr eraill iddo, felly gwnewch yn siwr o'i rannu gyda'ch cyfoedion, ei roi ar gyfryngau cymdeithasol etc. Os ydy myfyrwyr yn hoff o syniad, gallant fwrw pleidlais drosto. Bydd y 5 syniad sy'n cael y mwyaf o bleidleisiau yn mynd ymlaen i gyfarfod Cyngor Undeb Bangor (CUB) a chaiff y cynigwyr eu gwahodd yno i siarad amdanynt. Yna caiff y syniadau eu trafod a bydd CUB yn penderfynu p'un ai i'w mabwysiadu a'u troi'n bolisi Undeb Bangor.

Eisiau gweld beth yn union sy'n digwydd i syniad ar ôl iddo gael ei gyflwyno? Cliciwch yma

Cyflwyno syniad? Gwnewch yn siwr eich bod yn cynnwys y canlynol yn y disgrifiad: 'Beth ydych ei eisiau?'; 'Pam rydych ei eisiau?'

Caiff syniadau a gyflwynir cyn 05/02/19 eu hystyried ar gyfer y cyfarfod nesaf.

Cynhelir cyfarfod nesaf CUB ar 14/02/19

Please Log In To Vote / Post An Idea
Yn ôl i'r rhestr
 • 65 score
  65 voters

  Formal Graduation Pictures

  Cyfredol

   What do you want?

   I believe that all students should be allowed the service of a formal graduation headshot with their scroll and gown. Bangor University does not offer this service to students that the majority of universities across the country and the world do.

   Why do you want it?

   After completing such an academic milestone i feel this should be properly and formally recognised in the same way other universities do. Formal graduation headshots are synonymous with such an achievemnt. Something that can be part of important family memorobilia and frames, that should not go amissed. It's a long-standing tradition that many graduates have celebrated with and Bangor graduates deserve to have this opprtunity!

   Beth ydych ei eisiau?

   Pam rydych ei eisiau?

  Bethan Brown
  7:18p.m. on 11 Chwe 19 Do you mean free of charge? Because they definitely happened last year, they were just a bit expensive and had to be pre-ordered.
  Sufyaan Niazi
  7:23p.m. on 11 Chwe 19 Not every faculty is offered formal grad pictures. There is a crew that takes photos of the ceremony and family pictures in the courtyard but not every faculty has been offered the formal head shot on a photo set.

  Rhagor o wybodaeth am Gyngor Undeb Bangor

  Pwy sy'n eistedd ar Gyngor Undeb Bangor?

  Os oes gennych unrhyw gwestiynau, anfonwch e-bost at studentvoice@undebbangor.com

  Os hoffech gael mwy o wybodaeth am gymryd rhan yng Nghyngor Undeb Bangor anfonwch e-bost at ruth.plant@undebbangor.com