Gall unrhyw fyfyriwr gyflwyno syniad a bwrw pleidlais o blaid neu yn erbyn syniad i lywio gwaith Undeb Myfyrwyr. Os oes gennych syniad ynglyn â sut i wneud Undeb Bangor (eich Undeb Myfyrwyr Chi), y Brifysgol neu'r gymuned yn well i fyfyrwyr, gallwch gyflwyno syniad isod. Gwnewch yn siwr eich bod yn rhoi teitl clir i'r syniad ac yna'n disgrifio'r hyn rydych ei eisiau a pham rydych ei eisiau.

Unwaith y byddwch wedi cyflwyno eich syniad mae angen i chi gael cefnogaeth myfyrwyr eraill iddo, felly gwnewch yn siwr o'i rannu gyda'ch cyfoedion, ei roi ar gyfryngau cymdeithasol etc. Os ydy myfyrwyr yn hoff o syniad, gallant fwrw pleidlais drosto. Bydd y 5 syniad sy'n cael y mwyaf o bleidleisiau yn mynd ymlaen i gyfarfod Cyngor Undeb Bangor (CUB) a chaiff y cynigwyr eu gwahodd yno i siarad amdanynt. Yna caiff y syniadau eu trafod a bydd CUB yn penderfynu p'un ai i'w mabwysiadu a'u troi'n bolisi Undeb Bangor.

Eisiau gweld beth yn union sy'n digwydd i syniad ar ôl iddo gael ei gyflwyno? Cliciwch yma

Cyflwyno syniad? Gwnewch yn siwr eich bod yn cynnwys y canlynol yn y disgrifiad: 'Beth ydych ei eisiau?'; 'Pam rydych ei eisiau?'

Caiff syniadau a gyflwynir cyn 05/02/19 eu hystyried ar gyfer y cyfarfod nesaf.

Cynhelir cyfarfod nesaf CUB ar 14/02/19

Please Log In To Vote / Post An Idea
Yn ôl i'r rhestr
 • -12 score
  28 voters

  A Tree Tax on University Merchandise

  Cyfredol

   What do you want?

   I am proposing, in an effort to help the university achieve its enviromental obligations and offset its impact on the enviroment a 'tree tax'. This tax would be applied to all/some university merchendise and I would suggest a tax rate of 1-2%. For example, e.g. A Bangor University Hoodie priced at £40 would have an addition of £0.40 placed on it.

   But you may now ask, where does this excess money go? The excess money would be donated to tree planting charities and organisations who around the world plant trees for different causes. An example of this model is the browser service called Ecosia, who use their ad revenue to support such charities. All this would allow the university to be active in its attempts to combat climate change whilst having a global impact at the same time. I would love to discuss this more with anyone in the Student Union, I feel it has so much potential, even if modifications are made to the idea.

   Why do you want it?

   I want this for around two reasons. Firstly is that Its just simply good for the enviroment and I can see that any advances the university can make in being active, not just protecting, but being active in helping fix the current state of the enviroment is good (also good PR). But I suppose another reason is that I actually already made this suggestion to Dr. Einir Young (Director of Sustainability) here at Bangor, but got no response. I've also been unable to attend the sustainability workshops due to my busy schedule. With the exception of this service by the Student Union it would be impossible to maybe make the suggestion, even in Seren, they dont really reply to emails so it would be impossible there too. All I want is just for the university to lead the way in being active in such a scary and frightening time of human history.

   Beth ydych ei eisiau?

   Pam rydych ei eisiau?

  Ni wnaed unrhyw sylw

  Rhagor o wybodaeth am Gyngor Undeb Bangor

  Pwy sy'n eistedd ar Gyngor Undeb Bangor?

  Os oes gennych unrhyw gwestiynau, anfonwch e-bost at studentvoice@undebbangor.com

  Os hoffech gael mwy o wybodaeth am gymryd rhan yng Nghyngor Undeb Bangor anfonwch e-bost at ruth.plant@undebbangor.com