Gall unrhyw fyfyriwr gyflwyno syniad a bwrw pleidlais o blaid neu yn erbyn syniad i lywio gwaith Undeb Myfyrwyr. Os oes gennych syniad ynglyn â sut i wneud Undeb Bangor (eich Undeb Myfyrwyr Chi), y Brifysgol neu'r gymuned yn well i fyfyrwyr, gallwch gyflwyno syniad isod. Gwnewch yn siwr eich bod yn rhoi teitl clir i'r syniad ac yna'n disgrifio'r hyn rydych ei eisiau a pham rydych ei eisiau.

Unwaith y byddwch wedi cyflwyno eich syniad mae angen i chi gael cefnogaeth myfyrwyr eraill iddo, felly gwnewch yn siwr o'i rannu gyda'ch cyfoedion, ei roi ar gyfryngau cymdeithasol etc. Os ydy myfyrwyr yn hoff o syniad, gallant fwrw pleidlais drosto. Bydd y 5 syniad sy'n cael y mwyaf o bleidleisiau yn mynd ymlaen i gyfarfod Cyngor Undeb Bangor (CUB) a chaiff y cynigwyr eu gwahodd yno i siarad amdanynt. Yna caiff y syniadau eu trafod a bydd CUB yn penderfynu p'un ai i'w mabwysiadu a'u troi'n bolisi Undeb Bangor.

Eisiau gweld beth yn union sy'n digwydd i syniad ar ôl iddo gael ei gyflwyno? Cliciwch yma

Cyflwyno syniad? Gwnewch yn siwr eich bod yn cynnwys y canlynol yn y disgrifiad: 'Beth ydych ei eisiau?'; 'Pam rydych ei eisiau?'

Caiff syniadau a gyflwynir cyn 04/12/18 eu hystyried ar gyfer y cyfarfod nesaf.

Cynhelir cyfarfod nesaf CUB ar 13/12/18

Please Log In To Vote / Post An Idea
Yn ôl i'r rhestr
 • 24 score
  26 voters

  Have a colour overlay programme available on library computers

  Cyfredol

   What do you want?

   A colour overlay programme to be avaliable for library computers should be implemented. 

   Why do you want it?

   This kind of programme could help studnets with dyslexia and it could help eye strain for students who are on computers often. It helps as a white background on a computer could make words harder to read and having this filter could rectify this problem.

   Beth ydych ei eisiau?

   Pam rydych ei eisiau?

  Piers Wilkinson
  3:42p.m. on 7 Rhag 18 The assistive tech rooms have these already, however it's often been requested all computers have the assistive software. Regardless of this idea passing/voting high enough, anyone in favour should email disability services or IT and request it.
  Shauna Firth
  10:48p.m. on 20 Rhag 18 This would be the programme. https://www.aurelitec.com/colorveil/windows/download/ It would not cost the university anything to have this on the PC's. It is not just for people who have a need for the assistive tech rooms, it is for others who may have eye strain from using PC's often. Also, if students are yet to have access to the assistive tech room because of the PLSP is in the middle of being created, there will be no help available for the students who are waiting for this vital bit of information to help that little bit more with their studies. It's just a thought.

  Rhagor o wybodaeth am Gyngor Undeb Bangor

  Pwy sy'n eistedd ar Gyngor Undeb Bangor?

  Os oes gennych unrhyw gwestiynau, anfonwch e-bost at studentvoice@undebbangor.com

  Os hoffech gael mwy o wybodaeth am gymryd rhan yng Nghyngor Undeb Bangor anfonwch e-bost at ruth.plant@undebbangor.com