Gall unrhyw fyfyriwr gyflwyno syniad a bwrw pleidlais o blaid neu yn erbyn syniad i lywio gwaith Undeb Myfyrwyr. Os oes gennych syniad ynglyn â sut i wneud Undeb Bangor (eich Undeb Myfyrwyr Chi), y Brifysgol neu'r gymuned yn well i fyfyrwyr, gallwch gyflwyno syniad isod. Gwnewch yn siwr eich bod yn rhoi teitl clir i'r syniad ac yna'n disgrifio'r hyn rydych ei eisiau a pham rydych ei eisiau.

Unwaith y byddwch wedi cyflwyno eich syniad mae angen i chi gael cefnogaeth myfyrwyr eraill iddo, felly gwnewch yn siwr o'i rannu gyda'ch cyfoedion, ei roi ar gyfryngau cymdeithasol etc. Os ydy myfyrwyr yn hoff o syniad, gallant fwrw pleidlais drosto. Bydd y 5 syniad sy'n cael y mwyaf o bleidleisiau yn mynd ymlaen i gyfarfod Cyngor Undeb Bangor (CUB) a chaiff y cynigwyr eu gwahodd yno i siarad amdanynt. Yna caiff y syniadau eu trafod a bydd CUB yn penderfynu p'un ai i'w mabwysiadu a'u troi'n bolisi Undeb Bangor.

Eisiau gweld beth yn union sy'n digwydd i syniad ar ôl iddo gael ei gyflwyno? Cliciwch yma

Cyflwyno syniad? Gwnewch yn siwr eich bod yn cynnwys y canlynol yn y disgrifiad: 'Beth ydych ei eisiau?'; 'Pam rydych ei eisiau?'

Caiff syniadau a gyflwynir cyn 04/12/18 eu hystyried ar gyfer y cyfarfod nesaf.

Cynhelir cyfarfod nesaf CUB ar 13/12/18

Please Log In To Vote / Post An Idea
Yn ôl i'r rhestr
 • 47 score
  71 voters

  Gender-neutral toilets in university buildings

  Cyfredol

   What do you want?

   Gender-neutral toilet provision, separate from disabled/accessible toilets, in all university buildings.

   Why do you want it?

   Currently none of the university buildings I use on a regular basis have proper gender-neutral toilets. This presents a difficult situation for many trans* and non-binary people as we either have to go home to use the toilet, which is obviously not ideal, or use accessible toilets, which is also not satisfactory as, of course, having these gender identities is not a disabillity, and forcing us to use them also potentially makes them less available to those who need them.

   Beth ydych ei eisiau?

   Pam rydych ei eisiau?

  Lydia Martin
  12:02p.m. on 11 Tach 18 This is something that should really be provided without debate, as soon as the university is made aware of the issue. Being able to use a toilet is a necessity that should be available to everyone. It is especially difficult for those undergoing a transition. I have friends that have been questioned (sometimes very aggressively) for going into toilets that people didn't think they were 'allowed' to be in. The alternative is to use a gendered bathroom they don't identify with (which also has led to confrontations) or try to find a non-gendered disabled toilet, which obviously need to be left available for people with a disability.

  Rhagor o wybodaeth am Gyngor Undeb Bangor

  Pwy sy'n eistedd ar Gyngor Undeb Bangor?

  Os oes gennych unrhyw gwestiynau, anfonwch e-bost at studentvoice@undebbangor.com

  Os hoffech gael mwy o wybodaeth am gymryd rhan yng Nghyngor Undeb Bangor anfonwch e-bost at ruth.plant@undebbangor.com