Ydych chi wedi byw mewn ty gyda llawer o broblemau, a ddylai myfyrwyr osgoi ar bob cyfrif? Neu ydych chi wedi byw mewn ty gyda landlord cynorthwyol a chefnogol, yr hoffech argymell i fyfyrwyr eraill?

Naill ffordd neu'r llall, mae Undeb Bangor, eich Undeb Myfyrwyr, yn credu y dylech gael mwy o wybodaeth cyn llofnodi contract ar gyfer eiddo rhent. Mae Undeb Bangor yn cydweithio â 'Marks Out of Tenancy', llwyfan adolygu lle gall myfyrwyr rannu eu profiadau rhentu yn agored.

Rhowch eich barn ar eich landlord a/neu'r asiant gosod, y ty yr ydych yn byw ynddo, a lleoliad y ty. Bydd myfyrwyr y dyfodol yn gallu defnyddio'r wybodaeth hon i ddod o hyd i lety sy'n addas ar eu cyfer.

Yma yn Undeb Bangor, credwn ei bod yn hanfodol bod myfyrwyr yn derbyn adborth onest a chyfoes cyn llofnodi contract.

Dyna pam yr ydym wedi ymuno ag Undebau Myfyrwyr eraill ledled Brydain, gan gynnwys Rhydychen, Brighton a Newcastle, wrth ddarparu llwyfan adolygu dibynadwy i chi.

''Un o'r rhesymau a ddewisais i sefyll fel Swyddog Sabothol oedd ceisio gwella'r sefyllfa tai ym Mangor. Rwyf wedi clywed gormod o straeon am fyfyrwyr sy'n arwyddo am dy cyn darganfod bod yna broblemau mawr. Drwy ddefnyddio Marks Out of Tenancy, rydym yn darparu ffordd ymarferol o sicrhau bod myfyrwyr yn gallu cael adborth onest, gan fyfyrwyr eraill, cyn llofnodi contract '' - Mark Barrow, Is-lywydd Addysg.

Gallwch rannu eich profiad rhentu ar https://www.marksoutoftenancy.com/. Gyda'n gilydd, gallwn wneud rhentu'n fwy gonest ac agored ar draws Bangor.