Gwobrau Landlordiaid Bangor 2017-18

 

Ynghylch y Gwobrau

Mae Undeb Bangor wedi ail-lansio Gwobrau Landlordiaid Bangor, fel bod myfyrwyr yn gallu diolch yn gyhoeddus i'w landlordiaid am eu gwaith caled.

Rydym eisiau dathlu'r gwaith a'r ymdrech a wneir gan y landlordiaid ar draws y ddinas sy'n darparu tai o ansawdd uchel i fyfyrwyr. Yn rhy aml byddwn yn clywed am y drwg a'r gwael pan ddaw at dai myfyrwyr, felly rydym wedi ail-lansio'r fenter yma, fel rhan o Ymgyrch Tai Undeb Bangor, i gydnabod y gwaith da. Rydym yn edrych ymlaen at glywed gan fyfyrwyr a chydnabod y landlordiaid hynny sy'n mynd y filltir ychwanegol dros eu myfyrwyr.

 

Wnaeth noson y gwobyrau cymryd lle ar nos Lun 30ain Ebrill a derbyniwyd y landlordiaid canlynol:

Gerald Hewitson - Landlord Bach y Flwyddyn

Gareth Rowlands - Bargen Orau'r Flwyddyn

Manon Griffiths - Landlord Ymatebol y Flwyddyn

Marian Ifans a Bryn Tomos - Gwobr Amryddoniaeth

 

Dywedodd Helen Marchent, Is-Lywydd Addysg, “Mae’n wych gallu dyfarnu Landlordiaid am yr holl ymdrech a wnânt I gefnogi myfyrwyr yn eu catrefi. Mae’n wych gweld faint o Landlordiaid ffantastig sydd yn Bangor.”

 

Gwelwch yn isod y rhestr fer ar gyfer y Gwobrau Landlordiaid:

Gareth Rowlands

Ann Rayfield

David Solomons

Diana Mahon

Dyfed Jones

Gerald Hewitson

Kenneth Foster

Manon Griffiths

Marian Ifans and Bryn Tomos