Gwobrau Landlordiaid Bangor 2017-18

 

Ynghylch y Gwobrau

Mae Undeb Bangor wedi ail-lansio Gwobrau Landlordiaid Bangor, fel bod myfyrwyr yn gallu diolch yn gyhoeddus i'w landlordiaid am eu gwaith caled.

Rydym eisiau dathlu'r gwaith a'r ymdrech a wneir gan y landlordiaid ar draws y ddinas sy'n darparu tai o ansawdd uchel i fyfyrwyr. Yn rhy aml byddwn yn clywed am y drwg a'r gwael pan ddaw at dai myfyrwyr, felly rydym wedi ail-lansio'r fenter yma, fel rhan o Ymgyrch Tai Undeb Bangor, i gydnabod y gwaith da. Rydym yn edrych ymlaen at glywed gan fyfyrwyr a chydnabod y landlordiaid hynny sy'n mynd y filltir ychwanegol dros eu myfyrwyr.

 

Sut i gymryd rhan

Clicwch Yma

Sylwch fod rhaid i'r holl landlordiaid fod ar gofrestr ‘Studentpad’ Prifysgol Bangor i fod yn gymwys am wobr.

 

Mae pum categori ar agor ar gyfer enwebiadau:

 

Bargen y Flwyddyn

Landlord Bach y Flwyddyn

Landlord/Asiant Rheoli Mawr y Flwyddyn

Landlord Ymatebol y Flwyddyn

Gwobr Amryddoniaeth

 

Dyddiadau allweddol

 

Mae enwebiadau'n agor ar15 Tachwedd

Bydd enwebiadau’n cau ar 26 Ionawr 2017

Os byddwch ar y rhestr fer, cewch wybod erbyn 16 Chwefror

Byddwch yn barod am seremoni wobrwyo ar 14 Mawrth.