Ynghylch y Gwobrau

Bydd Undeb Bangor yn cynnal y Gwobrau Landlordiaid Bangor eto eleni, fel bod myfyrwyr yn gallu diolch yn gyhoeddus i'w landlordiaid am eu gwaith caled.

Rydym eisiau dathlu'r gwaith a'r ymdrech a wneir gan y landlordiaid ar draws y ddinas sy'n darparu tai o ansawdd uchel i fyfyrwyr. Yn rhy aml byddwn yn clywed am y drwg a'r gwael pan ddaw at dai myfyrwyr, felly rydym wedi ail-lansio'r fenter yma, fel rhan o Ymgyrch Tai Undeb Bangor, i gydnabod y gwaith da. Rydym yn edrych ymlaen at glywed gan fyfyrwyr a chydnabod y landlordiaid hynny sy'n mynd y filltir ychwanegol dros eu myfyrwyr.

Dyma ennillwyr y Gwobrau eleni:

i:

Gwobr Da ym Mhopeth - Alan Horne

Landlord Ymatebol y Flwyddyn - Dyfed Jones

Gwerth eich Arian - Vanessa Kienmoser

Cydnabyddiaeth Arbennig - Rod Wyatt

Enwebwch eich Landlordiad yma!