Mae'r De-Stresstival yn ddigwyddiad wythnos o hyd sy'n rhoi'r cyfle i fyfyrwyr gael dipyn o hwyl ac ymlacio! Bydd yn gyfle i fyfyrwyr gymryd rhan mewn gweithgareddau cyffrous, ynghyd â gweithdai sydd wedi'u cynllunio ar gyfer ymlacio ac i hyrwyddo lles. Rydym hefyd yn anelu i godi ymwybyddiaeth am iechyd meddwl, addysgu myfyrwyr am lên-ladrad a hyrwyddo'r ddarpariaeth cyngor a chefnogaeth sydd gennym yn Undeb y Myfyrwyr.

Dewch draw i gael sgwrs â'n Gweithiwr Achos Academaidd am unrhyw bryderon sydd gennych, p'un ai eu bod yn bersonol neu'n academaidd!

Amser ystwytho! Dewch i ymuno â ni yn ein sesiwn yoga foreol!

Bwriwch iddi gyda chrefftau! Ar ôl llwyddiant yr E-gwyl ddiwethaf, mae'r Gornel Grefftau yn ei hôl yn ôl gydag amrywiaeth o ddeunyddiau paentio ac addurno!

Dewch i ymuno â ni a chymryd rhan yn ein Diwrnod Chwaraeon Yn Ôl i'r Ysgol, lle byddwch yn cystadlu yn erbyn eich Swyddogion Sabothol! Cofiwch fod yna wobrau i'w hennill!

Diwrnod Ffilm! Cymerwch olwg i weld beth yw'r dewis o ffilmiau i'w dangos a dewiswch eich hoff un drwy'r bleidlais doodle!

Dewch i nôl eich bag o drugareddau sy’n llawn o bethau i’ch helpu i ymlacio!

Cymerwch E-gwyl, Ymlaciwch a dewch draw i anwesu cwn!

Siop dda-da a chyfle i wneud slush puppies a phopgorn, beth well? Dewch i ymuno â ni yn Undeb y Myfyrwyr o 2-4pm!

Rydym hefyd wedi penderfynu cynnal un o ddigwyddiadau newydd y Gwyddorau Gofal Iechyd yn Undeb Bangor yn ystod Destressstival i ychwanegu at weithgareddau'r wythnos. Mae'r Caffi Marwolaeth yn lle diogel i sgwrsio am farwolaeth dros de, coffi a chacen (Gellir gweld poster isod).