*Adroddiad Profiad Myfyrwyr NEWYDD 2019 nawr ar gael*

Arolwg Undeb Bangor

Mae sail ein gwaith ymchwil wedi datblygu o Arolwg Undeb Bangor sy’n digwydd yn flynyddol. Yma rydym yn gofyn i chi ddweud eich dweud am eich profiad fel myfyriwr ym Mangor.

Rydym yn defnyddio’r wybodaeth yma fel sylfaen i greu llawer o adroddiadau sydd yn darparu argymhellion i ni a’r Brifysgol. Edrychwch allan am yr arolwg yn yr Hydref!

 

Datganiad Blynyddol y Myfyrwyr

Rydym yn falch iawn o’n gwaith ar Ddatganiad Blynyddol y Myfyrwyr.

Mae’r datganiadau ar gael isod, ond yn syml, mae’n adroddiad yn gyfan gwbl ar beth rydych chi yn dweud wrthym ni am eich profiad academaidd. O lyfrau ar silffoedd, i labordai cyfrifiaduron, i adborth eich gwaith a’ch dewisiadau modiwl.

Rydym hyd yn oed yn edrych ar eich cyflogadwyedd a lleihau rhwystrau i fynediad addysg.

Rydym yn gweithio gyda’r Brifysgol i weithredu’r argymhellion ar sut gallwch weithio mewn partneriaeth gyda’r Brifysgol i wella eich profiad drwy siapio sut maent yn eich dysgu, sut rydych yn symud ymlaen, i sut hoffech eich profiad edrych a theimlo.

I chi mae’r addysg, ac rydym yn credu mai chi yw’r arbenigwyr, felly chi ddylai fod y sbardun tu ôl i benderfyniadau.

 

Cynllun Strategol Undeb Bangor

Rydym yn defnyddio eich adborth i greu’r Cynllun Strategol sy’n galluogi ni i wella ein gwasanaeth a’ch cefnogi chi. Mae mwy o wybodaeth ar gael yn Ein Cynllun.

 

Adroddiadau Effaith

Rydym yn cydweithio â’r Tîm Cyfleoedd, yn adrodd ar effaith mae’r gweithgareddau rydych yn rhan ohono yn cael ar eich profiad fel myfyriwr. Yn pwysleisio ar y sgiliau trosglwyddadwy rydych yn ennill ar gyfer eich cyflogadwyedd, yr ymdeimlad o berthyn a sut mae darparu aelodaeth am ddim mor bwysig.

 

Adroddiad Cynaladwyedd Effaith Werdd

Rydym wedi ymrwymo i ‘wreiddio cynaliadwyedd ym mhopeth a wnawn’ ac wedi adrodd ar beth rydych yn dweud wrthym ynglyn a’n gwerthoedd cynaliadwyedd. Drwy hyn byddwn yn datblygu argymhellion a blaenoriaethau i’r Brifysgol ac Undeb Bangor i gyflawni ein hymrwymiad.

 

Archwiliad Ansawdd Mewnol (IQAs)

Rydym yn cymryd rhan yn Archwiliadau Ansawdd Mewnol y Brifysgol i sicrhau bod eich llais yn rhan o’r archwiliad sy’n gwneud yn siwr fod y broses o ansawdd a safonau yn gweithio yn dda.

 

Datganiadau Blynyddol y Myfyrwyr

Hoffwch weld be’ mae ein myfyrwyr yn feddwl? Edrychwch ar ein hadroddiadau yma:

2017-18

2017-18 Adroddiad Profiad Myfyrwyr: Ymchwil Ôl-radd

 

2016-17

2016-17 Datganiad Blynyddol y Myfyrwyr Israddedig - Adroddiad byr

 

2015-16

2015-16 Datganiad Blynyddol y Myfyrwyr Israddedig

2015-16 Crynodeb o Ddatganiad Blynyddol y Myfyrwyr Ôl-raddedig

2015-16 Ymatebion y Brifysgol i Ddatganiadau Israddedig a Ôl-raddedig

 

2014-15

2014-15 Datganiad Israddedig

2014-15 Datganiad Israddedig (Ymateb y Brifysgol)

2014-15 Datganiad Ôl-raddedig

 

2013-14

2013-14 Datganiad Blynyddol y Myfyrwyr

2013-14 Datganiad Blynyddol y Myfyrwyr (Ymateb y Brifysgol)

 

2012-13

2012-13 Datganiad Blynyddol 2013

2012-13 Datganiad Blynyddol (Ymateb Prifysgol Bangor)