Blaenoriaethau’r Tim Swyddogion Sabothol 17 - 18

 

Iechyd a Lles Rhywiol - datblygu gwasanaethau cymorth, cyngor ac arweiniad.

 • Gwasanaethau profi a chefnogi ar y campws
 • Ymgyrchoedd gwybodaeth ac ymwybyddiaeth

 

Iechyd meddwl –

 • Mwy o gefnogaeth a hyfforddiant ar gyfer ein harweinwyr myfyrwyr
 • Deunyddiau cefnogi / llyfryn gwybodaeth a gwefan
 • Darpariaeth y tu allan i oriau i fyfyrwyr - gwasanaethau cefnogi / datblygiad cysegr

 

Tryloywder a Hygyrchedd –

 • Eglurder o amgylch UM a'i swyddogaeth - eich Undeb
 • Sut i wneud pethau o fewn yr UM - gweithgareddau bob dydd yn haws ac yn symlach
 • Cefnogi ein myfyrwyr i wneud yr hyn y maent am ei wneud gyda'n cefnogaeth

 

Diogelwch Ariannol –

 • Datblygu hysbysebu a refeniw nawdd / buddsoddiad moesegol / nwyddau
 • Adolygu ein cyllid a'n gwariant - gwerth am arian - datganiad o fudd-daliadau
 • Dangos effaith a chyflawniad i'r Brifysgol ac ymladd am grant bloc cynyddol

 

Yr Iaith Gymraeg –

 • Datgloi Rhaglen Gogledd Cymru
 • Ymgorffori'r Gymraeg ym mhob gweithgaredd dan arweiniad myfyrwyr
 • Datblygu Polisi a Gweithdrefnau Dwyieithog