Mae iechyd meddwl a lles myfyrwyr yn effeithio ar bob agwedd ar fywyd myfyriwr, sy’n ei gwneud yn flaenoriaeth allweddol i’r swyddogion yn nhîm Undeb y Myfyrwyr. Mae sicrhau bod iechyd meddwl a lles myfyrwyr yn cael rhan flaenllaw wrth wneud penderfyniadau yn y brifysgol, a gweithio mewn partneriaeth â’n myfyrwyr i lunio polisïau yn hanfodol i greu cymuned gynrychioliadol ym Mangor.

Rydym yn falch ein bod wedi gweithio ar y cyd â’r Brifysgol, ac yn bwysig gyda myfyrwyr, ar y strategaeth hon. Arweiniwyd y broses o ddatblygu’r strategaeth hon yn gyfan gwbl gan fyfyrwyr, a oedd ynddo’i hun yn gam mawr ymlaen gan ei fod yn annog diddordeb ehangach myfyrwyr a chynhyrchu syniadau. Hefyd, rhoddodd ymdeimlad o gyfrifoldeb a pherchnogaeth o’r project i fyfyrwyr, ac, yn wir, o bwysigrwydd meithrin eu hiechyd meddwl a’u lles eu hunain.

Os nad yw'r strategaeth yn ymddangos isod cliciwch yma